U bent hier

Mandaten: OCMW's

Sinds jaren werkt de VDAB samen met partners zowel op het vlak van bemiddeling, begeleiding als competentie ontwikkeling.

Wenst uw organisatie in de toekomst werkzoekenden voor VDAB te bemiddelen en/of begeleiden naar werk, dan dient u hiertoe gemandateerd te zijn. (Besluit Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding). 

Met een Mandaat op zak toont uw organisatie aan te beschikken over de nodige organisatiestructuur, deskundigheid en infrastructuur om de werkzoekenden de vooropgestelde dienstverlening aan te bieden.

De bemiddeling/begeleiding van werkzoekenden is voor OCMW’s wettelijk geregeld in de Wet op het Recht op maatschappelijke integratie van 26/05/2002.

De Raad van Bestuur van de VDAB keurde op 7 juli  - op basis van de reeds bestaande regelgeving - een aangepaste aanvraagprocedure voor de OCMW's goed.

Dit betekent dat  OCMW’s een Mandaat kunnen aanvragen aan de hand van dit beknopt aanvraagdossier. De routing die de aanvraag doorloopt en dergelijke meer, zijn opgenomen in het aanvraagdocument. 

Regionale contactpersonen waar je terecht kan voor meer informatie over de mandaten.