U bent hier

Mandaten: Onderwijsinstellingen

Sinds jaren werkt de VDAB samen met partners zowel op het vlak van bemiddeling, begeleiding als competentie ontwikkeling.

Wenst uw organisatie in de toekomst werkzoekenden voor VDAB te bemiddelen en/of begeleiden naar werk en/of op te leiden , dan dient u hiertoe gemandateerd te zijn. (Besluit Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding). 

Met een Mandaat op zak toont uw organisatie aan te beschikken over de nodige organisatiestructuur, deskundigheid en infrastructuur om de werkzoekenden de vooropgestelde dienstverlening aan te bieden.

De Raad van Bestuur van de VDAB keurde op 7 juli  - op basis van de bestaande regelgeving - een aangepaste aanvraagprocedure voor de onderwijsinstellingen goed.

Onderwijsinstellingen kunnen via een schrijven een Mandaat voor Kosteloze Arbeidsbemiddeling (MKAB), Kosteloze Trajectbegeleiding (MKTB) en Kosteloze Competentieontwikkeling (MKCO) bekomen.

U kan een Mandaat aanvragen aan de hand van een beknopt aanvraagdossier.

De routing die de aanvraag doorloopt en dergelijke meer, zijn opgenomen in voornoemd aanvraagdocument. 

Regionale contactpersonen waar je terecht kan voor meer informatie over de mandaten.