U bent hier

Mandaten: erkende zorginstellingen

Sinds jaren werkt de VDAB samen met partners zowel op het vlak van bemiddeling, begeleiding als competentie ontwikkeling.

Wenst uw organisatie in de toekomst werkzoekenden voor VDAB te bemiddelen en/of begeleiden naar werk, dan dient u hiertoe gemandateerd te zijn. (Besluit Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding).

Met een mandaat op zak toont uw organisatie aan te beschikken over de nodige organisatiestructuur, deskundigheid en infrastructuur om de werkzoekenden de vooropgestelde dienstverlening aan te bieden.

De Raad van Bestuur van de VDAB keurde op basis van het decreet betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen van 17 OKTOBER 2003 een aangepaste aanvraagprocedure goed voor de erkende zorginstellingen die in opdrachten voor VDAB arbeidsmarktactiviteiten willen opzetten.

Dit betekent dat erkende zorginstellingen die gevat zijn door dit decreet en de daaruit voortvloeiende besluiten, een mandaat kunnen aanvragen aan de hand van dit beknopt aanvraagdossier. De routing die de aanvraag doorloopt en dergelijke meer, zijn opgenomen in het aanvraagdocument.

Je kan terecht kan voor meer informatie over de mandaten bij de Regionale contactpersonen

Voor erkende zorginstellingen zie: https://wvg.vlaanderen.be/applicaties/cobrhawvg/