VDAB

Bekister-ijzervlechter


Bekister-ijzervlechter (000200)

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddel


De bekister geeft vorm aan de betonconstructies in een gebouw. In de traditionele bekisting maak je met houten planken en panelen mallen , in de bouwsector bekisting genoemd, waarin het beton gestort wordt. Na de uitharding van het beton en het verwijderen van de bekisting blijft het bouwelement over. Het beton verstevig je met ijzeren vlechtwerk of wapening. Voor grote betonconstructies wordt er meer en meer gebruik gemaakt van geprefabriceerde metalen bekistingelementen die je als een meccano aan elkaar monteert.

Als WERKZOEKENDE kan je volgende modules volgen:

 • Basistechnieken bekisten en ijzervlechten
 • Traditionele skeletbouw
 • Systeembekisting
 • bekisten van trappen

In functie van de door jou gevolgde modules is de maximale duurtijd van deze opleiding 127 dagen in het centrum met inbegrip van een stage 30 dagen in het bedrijf.

Het vormingsfonds van de bouwsector (FVB) keert een premie van 200 euro uit aan de cursisten na het beŽindigen van een bouwopleiding van minimum 200 uur in een VDAB-centrum of een door de VDAB erkend centrum, en dit mits een tewerkstelling van 65 dagen in de bouwsector binnen een periode van 18 maanden na het einde van de opleiding.

Als WERKNEMER kan je kiezen uit volgende modules:
 • Basistechnieken bekister/ijzervlechter
 • Planlezen bekisten
 • Traditionele skeletbouw
 • Systeembekisting
 • Rechte en bordestrappen
 • IJzervlechten
 • Draaitrappen
 • Plaatsen van prefabelementen

VDAB stuurt na de opleiding een factuur aan het bedrijf volgens de vastgelegde prijslijsten.
De bouwsector ondersteunt onder bepaalde voorwaarden de opleiding (voor de vastgelegde data contacteer uw lokale werkgeversorganisatie of uw FVB-regiomanager zie http://bouwopleidingen.vdab.be).
 • FVB betaalt voor arbeiders uit de bouwsector (paritair comitť 124 RSZ 24, 26, 44 en 54) een gedeelte van de opleidingskost en de loonkost aan het bedrijf.
 • Uitzendarbeiders bouw (RSZ sectoren 224n 226n 244 en 254) en een zelfstandig patroon, kunnen in bepaalde gevallen ook genieten van een sectorale tegemoetkoming.
 • FVB betaalt aan de bouwvakarbeiders een premie voor zaterdag- en/of avondopleiding.
 • FVB betaalt een premie voor winteropleidingen (= vooraf geplande opleidinge tijdens de stempelperiode wegens slecht weer: geldig van 1/12 tot 31/03).

Je kan het volledige aanbod werknemersopleidingen voor de bouwsector makkelijker raadplegen door op volgende link te klikken:

Ga naar Overzicht Bouwopleidingen


Deze opleiding staat open voor iedereen die interesse heeft in het beroep en bereid is om na de opleiding in het aangeleerde beroep aan het werk te gaan.

Er wordt geen toelatingstest afgenomen, maar het is wel mogelijk dat er aan het begin van de opleiding een proef wordt afgenomen om uw beginniveau te bepalen.

Voor de start van deze opleiding wordt er een medisch onderzoek afgenomen.