Bijkomende opleidingsmodule tot zorgkundige in een CVO


Bijkomende opleidingsmodule tot zorgkundige in een CVO (900107)

VDAB

  • De bijscholing bestaat uit drie eenheden:

module 1: werken als zorgkundige in een zorgequipe (40u)
module 2: totaalzorg toedienen in complexe zorgsituaties (40u)
module 3: stage in een complexe zorgsituatie (40u):
  • onder begeleiding van een stagebegeleider van de stageplaats
  • onder supervisie van de vormingsinstelling.

Na elke module is er een evaluatie van de cursist voorzien.
  • Opleidingsformule (CVO)

1 lesdag om de maand + 40u stage.
  • Na de bijscholingsmodule (120u) ontvangen de geslaagde cursisten een VDAB-getuigschrift en een certificaat van het Centrum voor Volwassenenonderwijs.

  • Doelgroep:

deeltijds werkzoekenden die in het bezit zijn van een certificaat verzorgende (CVO-opleiding) of van een bekwaamheidsattest verzorgende (opleiding polyvalent verzorgende, Diensten Gezinszorg).
  • Doelstelling:

deze werkzoekenden een bijscholing van 120u laten volgen i.f.v. de KB's van 12-01-2006 en de ministeriŽle omzendbrief van 14-12-2006 m.b.t. zorgkundige.
De tewerkstellingskansen van deze verzorgenden verhogen bij hun sollicitaties in de rusthuizen/RVT's, de centra voor dagverzorging voor bejaarden, de centra voor kortverblijf voor bejaarden, de psychiatrische verzorgingstehuizen en de ziekenhuizen.

Deze opleiding staat open voor iedereen die interesse heeft in het beroep en bereid is om na de opleiding in het aangeleerde beroep aan het werk te gaan.

Er wordt geen toelatingstest afgenomen, maar het is wel mogelijk dat er aan het begin van de opleiding een test wordt afgenomen om uw beginniveau te bepalen.