VDAB

Bijkomende opleidingsmodule tot zorgkundige in een CVO


Bijkomende opleidingsmodule tot zorgkundige in een CVO (900107)

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddel


Om je tewerkstellingskansen in de ouderenzorg te verhogen volg je best na je opleiding verzorgende de module zorgkundige. Met het attest dat je na deze opleiding behaalt kan je ook aan het werk in de woonzorgcentra.

Om te zien of je diploma verzorgende in aanmerking komt om deze bijkomende module te kunnen volgen, klik je hier

Een zorgkundige werkt in teamverband in woonzorgcentra en zorgt voor een aangename nieuwe thuis in de residentie. Je doet veel personenverzorging, begeleidt de zorgvrager bij activiteiten en zorgt voor de sociale ondersteuning onder toezicht van de verpleegkundige. Je verleent zorg, gezondheidsopvoeding en logistieke ondersteuning in een gestructureerde zorgequipe.

Hier vind je een lijst met de verpleegtechnische taken van een zorgkundige.

VDAB organiseert de opleiding in samenwerking met een CVO (Centrum voor Volwassenonderwijs).
De opleiding wordt deeltijds georganiseerd en duurt 1 semester (6 maanden aan 1 dag les/week).

De opleiding bestaat uit volgende modules:

  • totaalzorg (40u): totaalzorg bieden in complexe zorgsituaties binnen een gestructureerde equipe conform het zorgplan;
  • omgaan met complexe zorgsituaties (40u): werken als zorgkundige in een zorgequipe;
  • individuele praktijkbegeleiding zorgkundige (50u): beroepspraktijk

De stage om de geleerde theorie te integreren in de praktijk (50u), loop je meestal in eigen regio. De selectie van de stageplaats gebeurt door het opleidingscentrum.


Deze opleiding is geschikt voor deeltijds werkzoekenden die in het bezit zijn van een certificaat verzorgende (CVO opleiding) of van het bekwaamheidsattest verzorgende (opleiding polyvalent verzorgende, Diensten Gezinszorg).