U bent hier

Kwalitatieve monitoring van uitbestede projecten

Toelichting

Bij de uitvoering van onze opdrachten en ter verwezenlijking van de Beheersovereenkomst werkt de VDAB samen met verschillende partners. Voor elk project dat uitbesteed wordt, zijn er afspraken tussen de uitvoerder en de VDAB: inhoudelijk, financieel, administratief, gebruik Dossiermanager,..

Projecten worden kwantitatief (aantallen, uitstroom/doorstroom, … ) opgevolgd op basis van de registraties in het Cliëntvolgsysteem. Rapporten worden via EIS ter beschikking gesteld. Op kwalitatief vlak worden de projecten sinds 2008 aan de hand van een gestandaardiseerde fiche opgevolgd en besproken met de uitvoerder.

Opvolging en evaluatie zijn geen controle op zich, maar laten ons toe om u als partner te coachen en uw werking aan te passen of te verfijnen, teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening op het werkveld te realiseren. De kwalitatieve monitoring heeft niet tot doel de organisatiekwaliteit te beoordelen: dit behoort tot de bevoegdheid van de instanties die een kwaliteitslabel uitreiken en opvolgen.

Tijdens de monitoring komen o.a. volgende domeinen aan bod:

  • Is de methodiek aangepast?
  • Is het ingezette personeel deskundig?
  • Welke inspanning wordt geleverd naar doorstroom en/of uitstroom naar werk (stages, vacatureverwijzing, jobhunting, …)?
  • Wordt een certificaat of attest afgeleverd?
  • Is er voldoende communicatie naar VDAB in verband met het bijhouden van het werkzoekendendossier?
  • Wordt er competentiegericht gewerkt (competenties herkennen/erkennen)?
  • Welke kwaliteitslabels heeft de uitvoerder en zijn ze van toepassing op het gefinancierde project?

Voor ieder uitbesteed project wordt een monitoringsbezoek gepland. U wordt hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht via de medewerkers van de dienst Arbeidsmarktregie van de VDAB.

Met deze monitoring ter plaatse wil de VDAB als Vlaamse arbeidsmarktregisseur een kwalitatievere werking van de arbeidsmarktactoren bekomen ten gunste van de deelnemers/werkzoekenden.

Documenten: