U bent hier

Niet-erkend - specifieke vragen

Klap alles open
Wat als ik een vrijstelling wil aanvragen voor een studie hoger onderwijs en de hogeschool of universiteit het opleidingsattest niet kan invullen omdat het studieprogramma nog niet vastligt?

Vraag je vrijstelling aan voor de start van je studie en vermeld op het opleidingsattest dat het attest nog niet kan ingevuld worden door omdat het studieprogramma nog niet vastligt. Vul zelf het vermoedelijk aantal nieuwe studiepunten in en de startdatum van je studie. Voldoe je aan de voorwaarden, dan geven we je een voorlopige vrijstelling die geldig is tot 30 november.

Ligt het studieprogramma vast, laat het opleidingsattest dan invullen door de hogeschool of universiteit en mail het naar admin.vrijstellingen@vdab.be. Opgelet: het is belangrijk dat je dit vóór 30 november in orde brengt!

Ontvangen we vóór 30 november een ingevuld opleidingsattest van je en voldoe je aan de voorwaarden, dan krijg je een vrijstelling die een jaar geldig is. Is dit niet het geval, dan zetten we je vrijstelling stop op 30 november.

Wat als ik niet in Vlaanderen gedomicilieerd ben?
  • Ben je gedomicilieerd in Brussel, dan moet je een vrijstelling aanvragen bij ACTIRIS.
    Stap hiervoor naar je uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpas). Je uitbetalingsinstelling vraagt vervolgens je vrijstelling aan bij ACTIRIS.
  • Ben je gedomicilieerd in Wallonië, dan moet je een vrijstelling aanvragen bij Le FOREM.
  • Ben je gedomicilieerd in de Duitstalige gemeenschap, dan moet je een vrijstelling aanvragen bij ADG.
Wat als ik gedomicilieerd ben in Vlaanderen en een opleiding wil volgen bij Actiris, Le Forem of ADG?
Dan kan je bij VDAB een vrijstelling van beschikbaarheid aanvragen voor deze opleiding.
Wat als ik al een vrijstelling van beschikbaarheid heb gekregen van RVA?

Heb je al een vrijstelling gekregen van RVA? Dan kan je deze vrijstelling gedurende 12 maanden gebruiken om een opleiding, studie of stage te volgen. Je blijft hierbij onderworpen aan de voorwaarden waaronder je deze vrijstelling kreeg.

Duurt je opleiding, studie of stage langer dan 12 maanden, dan kan je na die 12 maanden een aanvraag indienen voor een vrijstelling bij VDAB. Je doet je aanvraag best minstens een maand op voorhand.

Wat als ik naar Vlaanderen verhuis en al een vrijstelling gekregen heb van Actiris, Le FOREM of ADG?

Dan kan je deze vrijstelling gedurende 12 maanden gebruiken om een opleiding, studie of stage te volgen. Je blijft hierbij onderworpen aan de voorwaarden waaronder je deze vrijstelling kreeg.

Duurt je opleiding, studie of stage langer dan 12 maanden, dan kan je na die 12 maanden een aanvraag indienen voor een vrijstelling bij VDAB. Je doet je aanvraag best minstens een maand op voorhand.

Kan ik al een vrijstelling aanvragen vóór ik werkloos word?

Ga je ontslagen worden, zit je in je opzegperiode of ontvang je een verbrekingsvergoeding? Dan kan je al een vrijstelling aanvragen vóór je werkloos wordt.

Vraag je een vrijstelling aan via Mijn loopbaan, vink dan het zinnetje 'nakend ofslag of in opzeg/verbrekingsvergoeding' aan en geef j vermoedelijke opzegdatum in. Dat is de datum dat je contract afloopt (= datum op je C4). Ken je die datum niet, vraag dit dan aan je uitbetalingsinstelling. 

Daarna contacteert een VDAB-bemiddelaar je om na te gaan of je aan de nodige voorwaarden voldoet. Is dit het geval dan brengen we je hiervan op de hoogte. Deze beslissing blijft geldig zolang je werksituatie onveranderd blijft. Wijzigt er iets aan je situatie, laat dit weten aan je bemiddelaar.

Ben je uitkeringsgerechtigd werkloos, dan kan je je opleiding, studie of stage volgen met je vrijstelling van beschikbaarheid. 

Opgelet: je mag niet zelf je ontslag indienen om een studie, opleiding of stage te volgen. Doe je dit toch, dan kan dit gevolgen hebben voor je recht op een werkloosheidsuitkering. Wil je hier meer info over? Contacteer je uitbetalingsinstelling of RVA.

Wat zijn mijn rechten en plichten als ik een vrijstelling van beschikbaarheid heb?

Als je een vrijstelling van beschikbaarheid hebt, heb je bepaalde rechten en plichten. Zo moet je bijvoorbeeld ingeschreven blijven bij VDAB als werkzoekende en je aan de afspraken houden die je vastlegde met je bemiddelaar. Bekijk je rechten en plichten.

Wat gebeurt er als ik mijn plichten niet nakom?

Kom je je plichten niet na, dan wordt je dossier doorgegeven aan de Controledienst. De Controledienst kan op basis hiervan een sanctie geven die gevolgen heeft voor je uitkering. Is dit het geval, dan wordt je vrijstelling ingetrokken. 

Wat kan ik doen als ik vind dat mijn opleiding, studie of stage wél past in mijn traject naar werk?

Ben je het niet eens met het oordeel van VDAB dat je opleiding, studie of stage niet past in je traject naar werk? Dan kan je een klacht indienen via ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur). We onderzoeken je klacht en brengen je op de hoogte van het resultaat.

Wat kan ik doen als ik niet akkoord ga met de weigering van de vrijstelling? 

Je kan in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank. Je neemt hiervoor best eerst contact op met je uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas). Je krijgt er meer info over de mogelijkheid om in beroep te gaan en de mogelijkheden van bijstand of vertegenwoordiging tijdens je beroep.

Kan ik een niet-erkende opleiding, studie of stage volgen zonder vrijstelling van beschikbaarheid?

Dat kan, maar dit heeft dan wel gevolgen voor je uitkering. Contacteer eerst je uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas) om hierover inlichtingen in te winnen.

Bovendien heb je de plichten van een gewone werkzoekende. Dit betekent onder andere dat je moet op zoek gaan naar werk, geen passende jobs van VDAB mag weigeren en moet deelnemen aan bijkomende bemiddelings-, begeleidings- of opleidingsacties. 

Wat moet ik doen als ik al ingeschreven ben voor een niet-erkende opleiding, studie of stage maar ze niet wil volgen omdat ik geen vrijstelling kreeg?

Breng dan je VDAB-bemiddelaar op de hoogte dat je de opleiding, studie of stage toch niet gaat volgen.

Welke andere vrijstellingen bestaan er?

Wil je een vrijstelling aanvragen voor een andere reden dan het volgen van een opleiding, studie of stage? Voor deze vrijstellingen kan je terecht bij RVA:

Waar kan ik terecht met mijn vragen?
  • Heb je een vraag over de vrijstelling van beschikbaarheid? Bel naar ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur) of mail naar info@vdab.be.
  • Wil je meer info over je uitkering tijdens je opleiding, studie of stage met een vrijstelling van beschikbaarheid? Contacteer je uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas).