VDAB Werkzoekendenbericht oktober 2023

Op 31 oktober 2023 waren 213.446 werkzoekenden zonder werk (WZW) ingeschreven bij VDAB. Ten opzichte van oktober vorig jaar is het aantal werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag gedaald met 2%.

Het aantal voormalig niet-beroepsactieve werkzoekenden, dit is de groep zonder rechten op een werkloosheidsuitkering, is toegenomen met 50%. Hierdoor is ook het totale aantal WZW gestegen op jaarbasis (+17%). Binnen de groep van werkzoekenden zonder werk was 79% in bemiddeling bij VDAB, terwijl 13% bezig was met een opleiding of voortraject. De overige 8% van de werkzoekenden was niet inzetbaar op lange termijn en had nood aan specifieke dienstverlening buiten VDAB.

De instroom van werkzoekenden zonder werk bedroeg ongeveer 25.500 in oktober, terwijl de uitstroom bijna 27.000 was. Ten opzichte van vorige maand is het aantal WZW dus gedaald met iets meer dan 1.000 personen. Gebaseerd op de categorie van inschrijving was 37% van de instromers voorheen niet-beroepsactief. 76% van de uitstromers ging aan het werk.

Naast de werkzoekenden zonder werk bereikt VDAB ook meer dan 73.000 werkende burgerklanten en bijna 15.000 studenten en anderen. Het aantal werkende burgerklanten is gedaald ten opzichte van oktober 2022. Na een maandenlange daling zijn de studenten en anderen nu licht toegenomen ten opzichte van oktober vorig jaar. In het VDAB-werkzoekendenbericht vind je meer details over de volledige groep van meer dan 300.000 burgerklanten. In Arvastat kan je gedetailleerde werkzoekendenstatistieken raadplegen tot op gemeenteniveau.

Burgerklanten volgens werksituatie

Burgerklanten volgens werksituatie

©VDAB


WZW volgens uitkeringsstatus

WZW volgens uitkeringsstatus

©VDAB

Links:

·  Werkzoekendenberichten: vdab.be/trends/berichten
·  Arvastat: arvastat.vdab.be

Een vraag?

Woordvoerder Joke van Bommel

Vragen als journalist

Joke van Bommel - woordvoerder