Werkzoekendenbericht augustus 2022

Op 31 augustus 2022 waren er 276.255 burgers bij VDAB ingeschreven. 68% was werkzoekend zonder werk, 26% werkend, en 5% student of andere. Het aantal werkzoekenden zonder werk bedraagt 188.784.

De werkzoekendencijfers van augustus 2022 zijn gepubliceerd op de VDAB-site. In het VDAB-werkzoekendenbericht vind je de voornaamste trends. In Arvastat kan je gedetailleerde werkloosheidsstatistieken raadplegen tot op gemeenteniveau. 

Op 31 augustus 2022 waren er 276.255 burgers bij VDAB ingeschreven. 68% was werkzoekend zonder werk, 26% werkend, en 5% student of andere. Het aantal werkzoekenden zonder werk bedraagt 188.784. Binnen de groep van werkzoekenden zonder werk was 78% in bemiddeling bij VDAB, terwijl 12% bezig was met een opleiding of voortraject. De overige 10% van de werkzoekenden was niet inzetbaar op lange termijn en had nood aan specifieke dienstverlening. De werkzoekendengraad, dat is de verhouding van het aantal werkzoekenden zonder werk woonachtig in Vlaanderen ten opzichte van de Vlaamse beroepsbevolking, bedroeg 5,9%. Ter vergelijking, in augustus 2021 ging het om 6,3%.

Ten opzichte van augustus 2021 is er een daling van het aantal werkzoekenden zonder werk (-5%). Ten opzichte van vorige maand is het aantal werkzoekenden zonder werk toegenomen met ongeveer 3.800 personen, want in augustus 2022 stroomden 23.090 burgers in als werkzoekende zonder werk, terwijl 19.258 werkzoekenden zonder werk uitstroomden waarvan 80% naar werk.  

Het aantal werkende VDAB-klanten is gestegen met iets meer dan 1.800 personen ten opzichte van augustus 2021 (+3%), het aantal studenten en anderen daalde met 21%.
 

Links:

·  Werkzoekendenberichten: vdab.be/trends/berichten
·  Arvastat: arvastat.vdab.be

Vragen als journalist?

Woordvoerder Joke Van Bommel

Woordvoerder

Joke van Bommel