Nieuw initiatief voor werkgelegenheid in de haven

Als belangrijkste economische motor van Vlaanderen zorgt Port of Antwerp-Bruges vandaag voor 73.700 directe jobs. Om die jobs en nieuwe jobs te kunnen blijven invullen, heeft de haven nood aan mensen. Veel talent en veel divers talent. Het vinden van kandidaten is een grote uitdaging. VDAB, Provincie Antwerpen en Havenbedrijf Antwerpen-Brugge ondervroegen werkgevers en werkzoekenden over tewerkstelling in de haven en polsten naar aanbevelingen. De belangrijkste conclusie is dat er nood is aan één centraal punt waar beiden elkaar kunnen vinden. Daarvoor staat een digitaal jobinfopunt in de steigers.

De haven meer zichtbaar, aantrekkelijk en bekend maken
Hoe maken we jongeren warm voor een job in de haven of een opleiding die naar de haven leidt? Hoe zorgen we voor een betere instroom van kandidaten naar de haven? Hoe gebruiken we de haven als troef om talent aan te trekken? De uitdagingen zijn groot om de haven nog duidelijker te positioneren als dé plek van grote mogelijkheden en kansen.

Gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor het Havencentrum van de provincie Antwerpen: “Al 35 jaar brengt het Havencentrum de haven dichter bij jongeren. Het Havencentrum heeft als missie om jongeren te sensibiliseren over het belang en innovatieve vermogen van de haven. We willen hen tonen welke kansen er ook voor hen liggen in de haven en hen enthousiasmeren voor studierichtingen en jobs gelinkt aan de haven. Anderzijds willen we als provincie bedrijven in de haven actief ondersteunen. De provincie Antwerpen vond het daarom belangrijk om samen met het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge en de VDAB te investeren in een gedegen onderzoek naar de drempels die zowel werkzoekenden als werkgevers ervaren om elkaar te vinden.”

VDAB, Provincie Antwerpen en het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge vroegen marktonderzoeksbureau IPSOS om een bevraging te doen over werkgelegenheid in de haven. VDAB is een gekende rekruterings- en selectiepartner voor havenbedrijven: 6 op 10 bedrijven maken van hen gebruik.

Bjorn Cuyt, provinciaal directeur VDAB: "In kaart brengen wat de behoeften zijn van onze doelgroep, zowel van werkgevers als werkzoekenden, helpt ons om een dienstverlening op maat aan te bieden. We zetten daarom ook graag onze schouders mee onder dit project. Door de krachten te bundelen, kunnen we gerichter zoeken naar oplossingen voor de uitdagingen waarmee de havensector op dit moment te maken heeft."

Jobinfopunt
Het onderzoek bevestigde dat er absoluut nood is aan een sterk platform voor werkgelegenheid in de haven. Het is voor werkgevers in de haven moeilijk om de juiste werknemers aan te trekken. De krapte op de markt bemoeilijkt de zoektocht naar specifieke profielen. Daarnaast blijkt de haven voor sommige potentiële werknemers helaas nog veelal een verre onbekende.

Werkgevers zien een meerwaarde in een overkoepelende plaats voor hun vacatures. Een centraal jobinfopunt kan daarbij de bestaande fragmentatie van kanalen tegengaan.

Ook werkzoekenden zien een voordeel in één centraal punt waar ze alle vacatures van de verschillende havenbedrijven kunnen terugvinden. Uit het onderzoek blijkt dat zowel voor werkzoekenden als zij-instromers de grote diversiteit aan jobs in de haven niet gekend is. In de haven is niet alleen nood aan havenarbeiders, maar ook aan ICT’ers, boekhouders, technisch geschoold personeel, procesoperatoren, administratief en commercieel talent.

Havenjobs aantrekkelijker maken betekent voor de ondervraagde werkzoekenden ook dat ze te zien zijn in het straatbeeld of op sociale media.

Krachten verenigen
Het onderzoek geeft extra onderbouwing aan de plannen die Annick De Ridder, Havenschepen van de stad Antwerpen en tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van Port of Antwerp-Bruges, enige tijd geleden opstartte om een gezamenlijke havenjobsplatform uit te werken.

Annick De Ridder, Havenschepen van de stad Antwerpen en voorzitter van de Raad van Bestuur, Port of Antwerp-Bruges : “95% van alles wat wij gebruiken en nodig hebben – zowel privé als in het professionele leven – komt ofwel via onze haven binnen of de chemische sector in onze haven maakt er de bouwstenen voor. Dit moeten de potentiële werknemers weten. Een bewustmakingscampagne kan hen dichter bij de haven brengen, dé plek waar ze kunnen groeien en zich ontwikkelen. Ook de veelheid en vooral ook diversiteit aan uitdagende jobs in ons havengebied verdienen de nodige promotie. Samen met alle partners die met veel enthousiasme hun schouders onder dit project zetten laten we zo de economische motor van Vlaanderen verder vlot draaien. Daarmee werken we aan een mooie toekomst voor onze haven."

Het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge lanceert daarom binnenkort twee nieuwe initiatieven: een digitaal platform en een brede promotiecampagne. Deze zullen zich niet alleen op Antwerpen richten, maar ook op Zeebrugge waar een gelijkaardige nood leeft. Het doet dit in nauwe samenwerking met verschillende partners.

Ontwikkeling van een digitaal platform en een wervende promotiecampagne
Eind april wordt een digitaal platform gelanceerd dat alle havengebonden vacatures verzamelt, zowel van industrie, logistiek als de maritieme sector in de haven. Hier vindt een kandidaat meer informatie over welke mogelijkheden de haven biedt qua jobs. Bovendien kan hij/zij in een oogopslag de vacatures selecteren die overeenkomen met zijn/haar profiel en voorkeuren. Daarnaast komt er een wervende promotiecampagne voor de haven als plaats van kansen en mogelijkheden voor jongeren, werkzoekenden en werknemers in andere sectoren.

Over het onderzoek
Het onderzoek had drie luiken: een kwalitatieve, kwantitatieve en exploratieve bevraging. Zowel werkgevers als werkzoekenden (inclusief zij-instromers) werden bevraagd. Ipsos nam diepte-interviews af van 8 HR-managers uit diverse sectoren en 32 werkzoekenden. Daarnaast voerde het 80 korte gesprekken met HR-managers. Er werd gepeild naar de pijnpunten bij zowel de werkzoekenden als werkgevers. Daarnaast werden mogelijke oplossingen bekeken. Eén daarvan was een overkoepelend jobinitiatief waar beide groepen elkaar kunnen treffen.

Klik hier voor de resultaten

Een vraag?

Communicatieverantwoordelijke Antwerpen

Sandra Van Loo