Provinciaal actieplan VDAB en Constructiv moet instroom naar de bouwsector verhogen

VDAB Limburg en Constructiv, het sectorfonds van en voor de bouwsector, werkten samen een provinciaal actieplan uit met als doel meer werkzoekenden toe te leiden naar de bouw. Het plan omvat verschillende concrete acties om de bouwsector in de kijker te zetten en zo de instroom te verhogen. Het actieplan bevat 25 acties die VDAB en Constructiv zullen uitvoeren tegen eind 2024.

De bouwsector heeft handen tekort om de vele vacatures in te vullen. In Limburg alleen ontving VDAB de afgelopen 12 maanden 2.654 vacatures van werkgevers uit de bouwsector. Daarvan stonden eind april nog 866 vacatures open. De bouwsector is in Limburg één van de grootste werkgevers, maar kandidaten voor beroepen zoals elektricien en wegenwerker zijn amper te vinden. Om de instroom richting de bouwsector te verhogen, werkten VDAB en Constructiv daarom een provinciaal plan uit met concrete acties. 

Bouwskills als kick-off
Op maandag 15 mei organiseerden VDAB en Constructiv het event ‘Bouwskills’ in het VDAB opleidingscentrum in Bilzen. Dit event is de officiële kick-off van het actieplan. Laatstejaarsstudenten uit het technisch middelbaar onderwijs kunnen tijdens het event een hele dag workshops volgen op de realistische bouwwerven van het VDAB opleidingscentrum in Bilzen. Bedoeling is om de studenten na hun opleiding te overtuigen daadwerkelijk te kiezen voor een job in de bouw. 

Het actieplan
Het Limburgs actieplan bevat 4 prioriteiten met daaronder in totaal 25 acties waarbij VDAB en Constructiv de krachten bundelen.

Enkele acties uit het plan: 

  • Het organiseren van infosessies om nieuwe doelgroepen warm te maken voor de bouw. Zo worden er in mei infosessies georganiseerd voor bewoners van het asielcentrum in Leopoldsburg. 
  • VDAB en Constructiv gaan aan de slag rond ‘blind hiring’. Concreet ondersteunen we bouwbedrijven die bereid zijn om aan te werven op basis van motivatie en attitude. Tegelijk brengen we werkzoekenden die al een technische bagage hebben gericht in contact met bedrijven.
  • VDAB voorziet vacaturegerichte opleidingen in functie van de vraag van bedrijven. 
  • We stemmen onze instrumenten beter op elkaar af en zorgen zo voor een betere overgang van werkzoekende naar werknemer in de bouw.
  • We bundelen onze krachten om acties op te zetten. Zo is er de bouwsafari in september waarbij we samenwerken met lokale besturen om een aantal lokale werven te bezoeken met potentiële kandidaten. 

Joris Philips, directeur VDAB Limburg: “Eén op de vijf knelpuntberoepen situeert zich in de bouw. Met dit provinciaal actieplan willen we meer mensen warm maken voor de bouwsector en meer mensen kansen geven om in te stappen. In het actieplan zit veel aandacht voor opleiding en werkplekleren. Zo willen we iedereen die goesting heeft om in de bouw te starten, ondersteunen en begeleiden naar een duurzame job.”

Davy Geerinckx, regiomanager Limburg: Hoewel de sector heel wat voordelen te bieden heeft, toont een onderzoek, gelanceerd door de bouwsector en haar partners, aan dat de Belg nog te veel clichés en misvattingen aan de sector verbindt. Met onze campagne “De Bouw Kijkt Verder”, willen we deze misvattingen ontkrachten met als doel de instroom massaal te verhogen en het imago van de sector te bevorderen.

Constructiv

©VDAB


>> Download de foto's

 

Een vraag?

Communicatieverantwoordelijke Limburg

Julie Eyckens