VDAB werkt samen met acht besturen aan een sterkere arbeidsmarkt in de Denderregio

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) sluit samen met de interlokale vereniging HANDEL Samen & Sociaal en de cluster van lokale besturen in de Denderregio een samenwerkingsakkoord af.

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) sluit samen met de interlokale vereniging HANDEL Samen & Sociaal en de cluster van lokale besturen in de Denderregio een samenwerkingsakkoord af. Dit partnerschap is een voorbeeld van hoe VDAB als arbeidsmarktregisseur iedereen helpt die werk zoekt, heeft en geeft op de regionale arbeidsmarkt.

Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 wil de volgende jaren 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80% is het doel. Voor Vlaams minister van Werk Jo Brouns is een versterkte samenwerking tussen VDAB en lokale besturen één van de hefbomen in het bereiken van die ambitie. VDAB, HANDEL Samen & Sociaal en de lokale besturen engageren zich om samen bij te dragen aan deze ambitie.

Het is niet de eerste keer dat VDAB Oost-Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst sluit met een cluster van lokale besturen. Na de akkoorden met de gemeenten uit de regio’s Meetjesland, Scheldeland, Vlaamse Ardennen, Waasland en regio Leie & Schelde, is het nu de beurt aan acht gemeenten rond Aalst.  

De lokale besturen van  Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, Herzele, Lede, Ninove en Sint-Lievens-Houtem zetten zich samen in om die gedeelde ambitie waar te maken aan de hand van een concreet en meetbaar actieplan. Met de centrumstad Aalst is er reeds lange tijd een samenwerking en werd er in 2021 het Arbeidspact afgesloten. De horecatrailer die deze week in Aalst stond is alvast een geslaagde actie.

De overeenkomst gaat in op 1 september 2022 en loopt tot en met 31 december 2025.

Vlaams minister van Werk Jo Brouns is trots op dit initiatief: “ Met deze overeenkomst geeft VDAB Oost-Vlaanderen samen met de lokale besturen gestalte aan de uitvoering van het vernieuwde werkgelegenheidsakkoord. Om een breed en gediversifieerd activeringsbeleid uit te voeren en drempels weg te werken, zijn partnerschappen op lokaal niveau cruciaal. Er is ontzettend veel expertise bij de verschillende arbeidsmarktactoren aanwezig. De aanwezige kennis en kunde bundelen, alsook met vereende krachten inzetten, moet de burger die aan het werk wil, maximaal ondersteunen op het pad naar werk. De meer dan 8.000 openstaande vacatures bewijzen daar de noodzaak toe. ”

Freddy Van Malderen, provinciaal directeur van VDAB Oost-Vlaanderen gelooft in de lokale aanpak: “Als je spreekt over de arbeidsmarkt, moet je het, naast werk, ook hebben over huisvesting, mobiliteit, onderwijs, economie en welzijn.  Met deze overeenkomst bundelen we alle krachten en expertise op het lokale niveau. We gebruiken het lokale netwerk als hefboom om de werkzaamheidsgraad in de Denderregio duurzaam te verhogen. Het komt er dus op aan om gestalte te geven aan de slogan  ‘samen sterk voor werk’!” 

Johannes Rumbaut, regisseur sociale economie en werk is eveneens voorstander van een nauwe samenwerking tussen VDAB en lokale besturen: “Met historisch lage werkloosheidscijfers en een recordaantal openstaande  vacatures zijn de uitdagingen ook in onze regio zeer groot. Tegelijkertijd zijn er nog steeds veel mensen die teveel drempels ervaren in de zoektocht naar een duurzame job. Door op lokaal niveau samen te werken met de 8 lokale besturen en de verschillende diensten van VDAB rond 7 concrete doelstellingen willen we hierin een verschil maken.”

 

Contact:

Sandra Van Loo
Communicatieverantwoordelijke VDAB
sandra.vanloo@vdab.be
0474 27 00 69

Johannes Rumbaut
Coördinator Werk & Sociale economie Stad Aalst
Johannes.Rumbaut@aalst.be 
053 72 39 47

 

Vragen als journalist?

Communicatieverantwoordelijke Oost-Vlaanderen

Adel Mouchalleh