VDAB West-Vlaanderen en Agentschap Inburgering en Integratie begeleiden nieuwkomers voortaan sneller naar werk

Nieuwkomers sneller én beter begeleiden in de arbeidsmarkt. Onder dit motto ondertekenden VDAB West-Vlaanderen en het Agentschap Inburgering en Integratie vandaag een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Met deze overeenkomst stemmen beide organisaties hun werking in de praktijk nog meer op elkaar af.

Krappe West-Vlaamse arbeidsmarkt
Hoewel de situatie lichtjes lijkt af te koelen, blijft de krapte op de arbeidsmarkt zeker bestaan. Eind april telde VDAB in de provincie West-Vlaanderen 13.410 openstaande vacatures. Nergens in Vlaanderen is de arbeidsmarkt krapper dan in de kustprovincie.

VDAB en het Agentschap Inburgering en Integratie (AgII) gaan voortaan nog nauwer samenwerken om nieuwkomers aan werk te helpen. Hiervoor stelden ze een gezamenlijk regionaal actieplan op dat loopt tot 2026.

Vlaams minister van Werk Jo Brouns: "Door inburgeraars onmiddellijk in te schrijven bij VDAB en alle ondersteuning te geven die ze nodig hebben, kunnen ze sneller hun weg vinden op de arbeidsmarkt. Dat is geen straf. Werken is de weg naar zelfstandigheid. Het is een stap naar emancipatie en integratie. De dienstverlening van VDAB staat daarbij klaar om alle nodige ondersteuning te geven op de weg naar die arbeidsmarkt – om inburgeraars op hun eigen benen te laten staan."

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers: “Nooit eerder schreven zoveel nieuwkomers zich in bij VDAB dan vandaag. Nieuwkomers willen werken, dat is duidelijk. We mogen daarnaast ook niet vergeten dat 40% van de inburgeraars hooggeschoold is. Een loutere inschrijving bij VDAB is dus niet voldoende. Het is cruciaal om nieuwkomers beter te begeleiden in de arbeidsmarkt. In de eerste plaats om hen sneller aan het werk te krijgen, maar daarnaast ook om hen kansen te geven. Toeleiding naar de arbeidsmarkt is namelijk dé sleutel tot zelfredzaamheid en integratie.”

Strategische doelstellingen
Het regionale samenwerkingsakkoord is opgebouwd rond twee strategische doelstellingen. De eerste is om alle arbeidsbekwame personen van buitenlandse afkomst duurzaam aan het werk te krijgen. De tweede is de realisatie van een optimaal afgestemde en cliëntgerichte begeleiding van gezamenlijke klanten. 

Maximale toegankelijkheid
Het actieplan bevat een hele reeks concrete actiepunten. 

Sidi Mohammed Rabhi, regiomanager Agentschap Integratie en Inburgering West-Vlaanderen: “Wij engageren ons via deze samenwerking om onze dienstverlening maximaal toegankelijk te maken voor personen die werken of in een traject naar werk zitten. Dat doen we bijvoorbeeld door onze cursussen ook ’s avonds, in het weekend en online aan te bieden. Daarnaast zetten we net als VDAB ook in op diploma-erkenning. VDAB maakt zijn aanbod maximaal toegankelijk voor klanten van buitenlandse afkomst via onder andere taalondersteuning en taalarme technische screenings.”

Gegevensuitwisseling en kennisdeling
Beide organisaties informeren hun klanten over elkaars aanbod en bieden samen geïntegreerde en gecombineerde trajecten aan. Ze versterken elkaars werking en klantvriendelijkheid door in te zetten op actieve uitwisseling en op kennis- en expertisedeling. Op 14 februari jongstleden vond al een eerste West-Vlaamse ontmoetingsdag plaats voor medewerkers van VDAB en het Agentschap. 

Robert De Clercq, directeur VDAB West-Vlaanderen: “Door de inburgeraars te helpen in hun traject naar werk, kunnen we vanuit VDAB ook een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke integratie van deze mensen. Werk zorgt immers niet alleen voor een inkomen, werk zorgt ook voor zelfontplooiing, structuur en sociale contacten. Tegelijk kunnen we ook onze werkgevers helpen bij het invullen van hun vacatures. Een echte win-win!”

Samenwerking

©VDAB

 

Een vraag?

Communicatieverantwoordelijke West-Vlaanderen

Johan Vandevyvere

Woordvoerder Agentschap Integratie en Inburgering

Dirk Vandervelden