U bent hier

Nieuws

Partners aan het woord in uniek Magazine

Wil je weten waarom VDAB met zoveel verschillende organisaties samenwerkt? En hoe we dat juist doen? Lees het online in Tandem, het éénmalige partnermagazine van VDAB. Dit magazine staat vol boeiende, persoonlijke verhalen over alle soorten partnerschappen van VDAB. Bij een aantal artikels kan je bovendien doorklikken naar filmpjes met extra informatie. 

Heb je liever een 'echt' boekje van papier? Om vast te pakken, terug neer te leggen en in te lezen wanneer je daar zin in hebt? In je VDAB-kantoor of opleidingscentrum vind je de gedrukte versie.

Veel leesplezier!

 

Mededelingen

 • VDAB Brussel legt jaarlijks zijn arbeidsmarktdienstverlening vast voor het komende jaar op basis van: behaalde resultaten, een analyse van de arbeidsmarkt Brussel & de Rand en interne en externe adviezen. Op basis van een evaluatie van de aflopende gunningen is er beslist welke projecten VDAB Brussel via een uitbestedingsprocedure opnieuw op de markt wil zetten voor uitvoer vanaf 2019. De vermelding van de projecten, samen met een korte info over de mogelijkheid tot indienen van nieuwe ideeën/voorstellen, vind je in dit document terug.

 • VDAB-Brussel legt jaarlijks zijn arbeidsmarktdienstverlening vast voor het komende jaar op basis van de analyse van de arbeidsmarkt Brussel en de Rand, een bepaling van het soortelijk gewicht voor elke sector en input van sectoren & partners.
  Een lijst van projecten die VDAB-Brussel via een uitbestedingsprocedure op de markt wil zetten voor uitvoer vanaf 2018 is opgemaakt en goedgekeurd door het Brussels Directiecomité. VDAB Brussel organiseert op woensdag 21 juni 2017 van 13u30 tot 15u00 een infomoment om partners te informeren over de projecten die dit najaar worden uitbesteed ter uitvoer vanaf 2018. De info zal doorgaan in de Astrotoren Sterrenkundelaan 14 1210 Brussel lokaal13.04
  Vooraf inschrijven is verplicht!  Gelieve hiervoor je gegevens ten laatste op maandag 19 juni door te mailen naar elke.pollet@vdab.be met de melding "inschrijving infomoment".

 • Met de zesde staatshervorming werden een aantal federale bevoegdheden overgedragen naar de gemeenschappen en gewesten. Deze overdracht vertaalt zich in heel wat wijzigingen, ook op het vlak van arbeidsmarkt en outplacement. We willen je hier graag over informeren tijdens één van onze infosessies.

 • VDAB-Brussel legt jaarlijks zijn arbeidsmarktdienstverlening vast voor het komende jaar op basis van de analyse van de arbeidsmarkt Brussel en de Rand, een bepaling van het soortelijk gewicht voor elke sector en input van sectoren & partners.
  Een lijst van projecten die VDAB-Brussel via een uitbestedingsprocedure op de markt wil zetten voor uitvoer in 2017 is opgemaakt en goedgekeurd door het Brussels Directiecomité. VDAB Brussel organiseert op dinsdag 5 juli 2016 van 13u30 tot 14u00 een partnermoment om partners te informeren over de projecten die dit najaar worden uitbesteed ter uitvoer in 2017.
  De info zal doorgaan op de VDAB campus Wetstraat 95 te 1040 Brussel. 
  Vooraf inschrijven is verplicht. Gelieve hiervoor je gegevens door te mailen naar elke.pollet@vdab.be met de melding "inschrijving infomoment".
 • Bijlage 19 is niet langer vereist voor burgers uit de EER of Zwitserland om een opleiding of begeleiding te mogen volgen. Deze wijziging is een gevolg van het stroomlijnen van onze werking met de Europese regelgeving. Bijlage 19 is een document dat bewijst dat een persoon met een EER-nationaliteit een aanvraag tot vestiging heeft ingediend bij de gemeente. 

 • In de eerste helft van juni 2014 zal de VDAB een oproep lanceren waarbij we een kwalificatiessyteem in het leven roepen voor beroepsgerichte competentieversterking en dit voor opleidingen die wij verwachten in de loop van de komende jaren als opdrachten uit te schrijven. Op 18 juni 2014 organiseren wij een infosessie waar we deze nieuwe manier van werken zullen toelichten.  

 • Je kan bij P&V een project indienen om schoolverlaters en jeugdwerkloosheid aan te pakken. De beste projecten krijgen een beurs tussen 10.000 en 50.000 euro. Meer info vind je op de site van P&V.
   
 • Vernieuwd landschap loopbaanbegeleiding. Vanaf 1 juli 2013 komt er een nieuwe werking van het loopbaanlandschap in Vlaanderen. Wat verandert er praktisch?
   
 • Vanaf 1 januari 2012 is e-tendering verplicht binnen de diensten van de Vlaamse overheid en de Vlaamse instellingen. Dat betekent dat de indiening op open procedures enkel nog digitaal kunnen verlopen via het onlineplatform e-tendering. Er worden voor deze procedures geen papieren offertes meer aanvaard. Lees meer.
   
 • Een nieuw opleidingsatelier voor de voeding, Kick-Offshore, Onderwijstalent, Leren Werkt, de resultaten van de tevredenheidsmeting partners 2012, Knelpuntberoepen 2011, Socio-economische gegevens per RESOC en Sectorgegevens: de onderwerpen van de nieuwsbrief voor Partners van september 2012.
   
 • Contactgegevens regiecoördinatoren
   
 • De Raad van Bestuur van de VDAB legde op 4 mei 2011 het Uitbestedingsbeleid voor de VDAB vast. Hiermee heeft de VDAB duidelijk omschreven beleidslijnen, die gehanteerd worden bij een eventuele uitbesteding van haar opdrachten. Presentatie.
   
 • Samenwerkingsovereenkomst VDAB/ACTIRIS in het kader van de afstemming en erkenning van begeleidingsacties naar werk met een luik opleiding.