U bent hier

Dit is een artikel uit het MagEzine-archief.

Kandidaat met een beperking

Ontvang je af en toe sollicitaties van werkzoekenden met een arbeidshandicap? Geef hen een eerlijke kans. Medewerkers met een beperking zijn vaak extra gemotiveerd en loyaal als je hen een job aanbiedt. Bovendien krijg je financiële compensatie én kan je beroep doen op praktische ondersteuning. Een win-winsituatie.

De kans is groot dat je al eens een sollicitatie ontving van een kandidaat met een arbeidshandicap. Uit onze werkloosheidscijfers blijkt dat niet minder dan 13% (!) van de werkzoekenden een beperking heeft die door VDAB erkend is als arbeidshandicap.

Waarover gaat het?

Bij het woord arbeidshandicap denk je wellicht spontaan aan een slechtziende of slechthorende persoon of aan iemand in een rolstoel. Maar in werkelijkheid gaat het om een veel grotere groep mensen.

Kort gezegd gaat het over alle aandoeningen van psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard die het moeilijk maken om een job te vinden of uit te oefenen. Bijvoorbeeld: autisme, diabetes, rugklachten, depressie, een spierziekte, epilepsie met aanvallen, een licht verstandelijke beperking, het chronisch vermoeidheidssyndroom…

Interessante voordelen

Kies je voor een medewerker met een arbeidshandicap, dan krijg je financiële compensatie én kan je beroep doen op praktische ondersteuning. Een overzicht:

1. Gratis opleiding op maat
​In plaats van de kandidaat meteen aan te werven, kan je hem eerst met de hulp van VDAB opleiden op de werkvloer. Dit gebeurt via een 'gespecialiseerde individuele beroepsopleiding'. Lees meer over de gespecialiseerde individuele beroepsopleiding

  • Tijdens deze opleiding die maximaal 52 weken duurt leid je hem op en bekijk je welke aanpassingen er nodig zijn om zijn job goed te kunnen uitvoeren.  
  • Zolang de opleiding loopt, moet je geen loon of RSZ betalen.
  • Verloopt de opleiding goed, dan neem je de kandidaat in dienst met een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur.

2. Vlaamse ondersteuningspremie
Werf je een medewerker met een arbeidshandicap aan en heeft zijn beperking een impact op het functioneren in zijn job? Dan krijg je minstens vijf jaar een premie van VDAB ter ondersteuning. De hoogte van de premie wordt berekend op basis van het loon. In bepaalde gevallen, kan de premie verlengd of verhoogd worden. Lees meer over de Vlaamse ondersteuningspremie

3. Tegemoetkoming in de kosten voor een arbeidspostaanpassing

Moet je de werkplek van je nieuwe medewerker aanpassen omwille van zijn arbeidshandicap? Dan betaalt VDAB de kosten van de aankoop en de installatie van het materiaal. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het installeren van een lichtsignaal op een machine die enkel geluidssignalen geeft, een verplaatsbaar hellend vlak voor een rolstoelgebruiker, aangepast sanitair, een traplift… Lees meer over de tegemoetkoming in de kosten voor een arbeidspostaanpassing

Interessant om te weten: ook je medewerker heeft recht op premies die hem helpen om zijn job beter uit te oefenen. Bijvoorbeeld als hij specifiek arbeidsgereedschap nodig heeft zoals een braillelezer of een speciale bureaustoel. Lees meer over de premies voor je werknemer

4. Praktische ondersteuning
Wil je graag dat je nieuwe werknemer zich goed voelt in je bedrijf, dan kan je gratis beroep doen op een jobcoach. De jobcoach begeleidt hem gedurende de eerste zes maanden van zijn tewerkstelling. Bovendien helpt hij je met het onthaal van de medewerker en geeft hij je meer informatie over de tewerkstellingsmaatregelen waar je voor in aanmerking komt. Lees meer over jobcoaching

 

Een werkgever getuigt

A.W.B. Schots is een bedrijf dat aan wegbermbeheer doet. Zaakvoerder Roeland Schots vertelt: 'Wij stellen medewerkers met een arbeidshandicap tewerk en zijn hier heel tevreden over. Uiteindelijk heeft iedereen op de een of andere manier een beperking. Je moet gewoon de juiste persoon op de juiste plaats zetten en bekijken welke aanpassingen je moet doen.

Soms is een kleine aanpassing al genoeg om de belemmering weg te werken. Je schuift bijvoorbeeld met het takenpakket en vervangt de taken waarmee de werknemer het moeilijk heeft door andere.

Als de medewerker merkt wat je voor hem doet, krijg je onvervalste loyaliteit en inzet terug. Dat maakt het echt de moeite waard.' 

Gepubliceerd in