U bent hier

De werkloosheidscijfers van augustus 2014

Vlaanderen telt eind augustus 248.511 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit zijn er 7.219 of 3,0% meer dan vorig jaar. De voorbije maanden liep het groeiritme van de Vlaamse werkloosheid gestadig terug: in januari was er nog een jaar-op-stijging van 11,5%, in augustus zakte het jaarverschil tot 3%.

De NWWZ omvatten de werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA), de werkzoekenden tijdens de beroepsinschakelingstijd (BIT), de vrij ingeschrevenen en een reeks andere niet-werkende werkzoekenden. De WZUA’s zijn met voorsprong de grootste groep (72,2% van de NWWZ), gevolgd door de BIT-jongeren met een aandeel van 11,3%. De inschrijving van de nieuwe schoolverlaters doet het aandeel van de BIT-jongeren pieken in de zomermaanden.

Naar leeftijd is de evolutie zeer heterogeen: de jeugdwerkloosheid zakt op jaarbasis met 3,3%, de middenleeftijdsgroep groeit met 3% terwijl de 50-plussers met 10,1% stijgen. De toename van de werkloosheid bij de oudste leeftijdsgroep volgt uit het optrekken van de leeftijdsgrens voor een maxi-vrijstelling tot 60 jaar. Daardoor stijgt het aantal NWWZ tussen 55 en 60 jaar met 5.175 of 19,1%. De leeftijdsgroep 50 tot 55 jaar noteert daarentegen lager (-1,3%).

Links:

Meer informatie: 

Bartelijne van den Boogert
woordvoerder VDAB
Tel: 0499 54 16 77