U bent hier

Nieuwe samenwerking bpost en VDAB

VDAB en bpost gaan samenwerken voor rekrutering en opleiding. VDAB helpt zoeken naar geschikte kandidaten voor openstaande vacatures bij het Belgische postbedrijf. Daarnaast kunnen zowel geïnteresseerde werkzoekenden als medewerkers van bpost beroep doen op het VDAB opleidingsaanbod.
 
Rekrutering
Op 4 juli tekenden Mark Michiels (chief human resources officer van bpost) en Fons Leroy (gedelegeerd bestuurder van VDAB) een samenwerkingsovereenkomst voor rekrutering en opleiding. VDAB zal bpost helpen zoeken naar geschikte kandidaten vooral voor de functie van postbode in Vlaamse regio’s waar er een tekort is. Zoals bijvoorbeeld de haven van Antwerpen, de Brusselse rand en in steden als Sint-Niklaas en Gent. Ook voor sorteercentrummedewerker, vrachtwagenchauffeur, commercieel medewerker en callcenter medewerker zal VDAB geschikte kandidaten helpen zoeken. bpost zal deze kandidaten vervolgens screenen in de verdere selectieprocedure.
 
De ondersteuning gebeurt in nauwe samenwerking met de selectiepartner van bpost. En bestaat onder meer uit het prominent weergeven van bpost vacatures op de VDAB website, mailingacties en preselecties van mogelijke kandidaten door VDAB via bijvoorbeeld jobevents.
 
Opleiding
Naast rekrutering zetten  bpost en VDAB in op competentieversterking. In regio’s met een tekort aan geschikte kandidaten zal proactieve opleiding van werkzoekenden (bijvoorbeeld taalopleiding, attitudetraining) bijdragen tot de invulling van vacatures. Verder kijken de partners hoe de  opleidingen van VDAB op maat voor bpost medewerkers aangeboden kunnen worden. In dat aanbod zitten onder meer taalopleidingen, attitudetraining, commerciële vaardigheden en callcentervaardigheden.
 
Daarnaast krijgen werkzoekenden ook bij bpost de kans om hun kennis en vaardigheden uit te breiden. De postoperator bereidt zich namelijk voor om vanaf de tweede helft van 2015 instapstages aan te bieden aan gemotiveerde jongeren die zich zonder diploma op de arbeidsmarkt aanbieden.
 
Blij met de gezamenlijke weg
Mark Michiels: “We zijn blij dat we als eerste groot bedrijf zo’n brede en structurele samenwerking met VDAB kunnen opzetten. Met dit akkoord versterken we verder onze nauwe samenwerking met de overheid om geschikte kandidaten te vinden in de groep van werkzoekenden voor een job bij bpost.”. “Naast de afspraken die nu al gemaakt werden, worden er nog verschillende samenwerkingspistes onderzocht. We bekijken bijvoorbeeld of we kandidaten hun rijbewijs B of C kunnen laten halen en hoe we elektronisch gegevens kunnen uitwisselen om nog vlotter op noden in te spelen. Deze geëngageerde en open win-win aanpak maakt een prachtige gezamenlijke weg mogelijk.” vult een tevreden Fons Leroy aan.
Meer informatie: 

bpost, woordvoerder Piet Van Speybroeck
piet.vanspeybroeck@bpost.be,  02 276 21 85 of  0477 68 47 12
 
VDAB, woordvoerder Bartelijne van den Boogert
bartelijne.vandenboogert@vdab.be, 02 506 12 34 of  0499 54 16 77
 
 
bpost
 
bpost is de leidende postoperator in België met een brede waaier van activiteiten op postale en aanverwante markten. bpost staat vooral in voor de ophaling, de sortering, het transport en de bestelling van brieven en pakjes. Elke dag komen postbodes langs bij alle brievenbussen in België en worden meer dan 10 miljoen poststukken behandeld.
 
bpost ontwikkelt eveneens activiteiten die inspelen op de wisselwerking tussen elektronische communicatie en communicatie per brief. Zo bieden bpost en zijn dochterondernemingen oplossingen aan op het vlak van documentbeheer, internationale toegevoegde waardediensten, enz.
 
De diensten aan bedrijven worden aangeboden onder de naam bpost business. De internationale activiteiten onder de naam bpost international.
 
bpost bank, een joint-venture van bpost en BNP Paribas Fortis, biedt van haar kant een assortiment van bank- en verzekeringsproducten aan.
 
bpost is beursgenoteerd op Euronext. 51%% van de aandelen van bpost is in handen van de Belgische staat.
 
De bpost vacatures kunnen geraadpleegd worden op www.bpost.be/jobs
 
 
VDAB (vdab.be)
De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding bestaat sinds 1989 en staat onder toezicht van de Vlaamse minister van Werk, Philippe Muyters.
 
VDAB heeft volgende missie:
 

  • Als loopbaanregisseur schept de organisatie voor alle Vlaamse burgers de ruimte om maximaal zelf hun loopbaan te ontwikkelen. Dat gebeurt met het oog op een vlottere arbeidsmarktwerking en welvaart voor iedereen.
  • Als dienstverlener helpt VDAB burgers bij het ontwikkelen van hun loopbaan in wisselwerking met de marktvraag.
 
Daarin spelen wij helder samen met andere dienstverleners. Speciale aandacht hebben we voor burgers uit kansengroepen.
 
Om die missie zo efficiënt mogelijk uit te voeren, biedt VDAB een uitgebreid en doeltreffend dienstenpakket aan: arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling, loopbaandienstverlening, faciliteren van de arbeidsmarktwerking.
 
VDAB wil betrouwbare, behulpzame en wendbare service aanbieden en de burger (werkzoekende, werkende en werkgever) op een zo efficiënt mogelijke manier benaderen. De nieuwste informaticatoepassingen spelen hier op in.