U bent hier

VDAB laat geen enkele werkzoekende, werkgever of lokaal bestuur in de kou staan

VDAB optimaliseert zijn dienstverlening. Het betekent dat we dat we onze diensten aan gemeenten, werkzoekenden werkgevers anders gaan aanbieden. Maar we laten uiteraard niemand los. Het gaat om het samenvoegen van diensten: we bieden evenveel aan, maar wel meer geconcentreerd op plaatsen met een hoger bezoekerspotentieel.

We helpen nu meer mensen door de gestegen werkloosheid. Maar we maken voor de toekomst verantwoorde keuzes die geen effect hebben op werkzoekenden die het moeilijk hebben of op vacatures die moeilijk ingevuld geraken. In een werkwinkel vind je basisdiensten zoals inschrijving, maar ook gespecialiseerde diensten zoals de begeleiding van 50+ of sectorale initiatieven. Die vind je niet in elke werkwinkel terug. Die proberen we zoveel mogelijk samen te brengen. Veel diensten waarvoor je naar een werkwinkel moet, krijg je ook online of gratis per telefoon.

Grotere  werkwinkels met een flexibel aanbod

Het is onverantwoord om een groot kantorennetwerk te hebben, als er op plaatsen maar kleine groepen mensen worden bediend. Maar onze zorg blijft onverminderd uitgaan naar mensen die onze dienstverlening het hardst nodig hebben. We weten dat niet iedereen even goed met de computer overweg kan of zich vlot kan verplaatsen. Daar blijven we rekening mee houden.
We blijven gegarandeerd op veel plaatsen in Vlaanderen aanwezig. Welke werkwinkels er blijven, hangt af van de uitkomst van de samenwerkingsvorm die wordt aangenomen en is nog onderwerp van onderzoek.

Werkgevers kunnen lokaal blijven rekenen op onze huidige gepersonaliseerde aanpak bij vacatures en andere VDAB-dienstverlening.

Nu al verhoogde mobiliteit

Ook nu al moeten mensen zich verplaatsen buiten de werkwinkel naar bv partnerorganisaties voor meer gespecialiseerde begeleiding. Wat vandaag al buiten de locatie van de werkwinkel plaatsvindt, verandert niet. Dat blijven we zo dicht mogelijk bij de werkzoekende organiseren. Er blijven voor hen contactdiensten bestaan.

Werk ligt ook niet altijd onder de kerktoren. Een gemiddelde werkzoekende verplaatst zich nu gemiddeld 1 keer per maand naar de werkwinkel. De mobiliteit van de werkzoekenden blijven we, ook met het oog op hun latere tewerkstelling, stimuleren, maar voor werkzoekenden met onoverkomelijk mobiliteitsproblemen kunnen bemiddelings- en begeleidingsactivitieten op afspraak plaatsvinden.

Alles in overleg

De keuze van de lokaties gebeurt op dit moment door heel zorgvuldig onderzoek met onder andere een vergelijking tussen arbeidsmarktinformatie (wie is er in die streek werkzoekend, hoeveel mensen) en de lokale economische realiteit. 

Uiteraard is er uitgebreid overleg gepland met betrokken lokale besturen en gemeenten, te beginnen met overleg met de VVSG.

Meer informatie: 

Anneke Ernon
woordvoerder VDAB 
Tel: 02 506 12 34