U bent hier

Onze persberichten in 2015

‘Onze wereld verandert in ijltempo en wij moeten daarop inspelen’. Die gedachte was voor Fons Leroy de aanleiding om de pen ter hand te nemen en 'Work Action Heroes' te schrijven.
In de provincie Antwerpen verlaten te veel jongeren de schoolbanken vroegtijdig, vaak zonder diploma of kwalificaties. Hierdoor dalen hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Dit willen CLB's, het Centraal Meldpunt van de stad Antwerpen en VDAB helpen voorkomen.
Arvastat is dé online-toepassing voor iedereen die op zoek is naar de meest relevante en de meest recente arbeidsmarktcijfers. VDAB stak de toepassing in een nieuw kleedje: interactiever, visueler en gebruiksvriendelijker.
Vlaanderen telt eind november 225.939 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 3.888 of 1,7% minder dan vorig jaar.
Sinds meer dan 10 jaar is Arvastat dé online-toepassing voor iedereen die op zoek is naar de meest relevante en de meest recente werkzoekenden- en vacaturecijfers binnen Vlaanderen. Het afgelopen jaar heeft VDAB Arvastat in een nieuw, interactief kleedje gestoken.
Maak op 8/12 in het Belgisch Stripmuseum kennis met de 'Work Action Heroes' van Fons Leroy, auteur van het gelijknamige boek en gedelegeerd bestuurder van VDAB.
Vlaanderen telt eind oktober 230.079 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 5.493 of 2,3% minder dan vorig jaar. Het jaarverschil diept zich daarmee verder uit.
Op donderdag 5 november organiseert VDAB de eerste Vlaamse jobmatch voor ingenieurs en technische bachelors in ’t Bauhuis in Sint-Niklaas.
In Antwerpen hebben veel jongeren tussen 15 en 24 jaar geen werk. Onder deze werkloze jongeren vormen NEET-jongeren (Not in Employment, Education or Training) een bijzondere groep.
In 2005 koos de Vlaamse regering er voor om de marktwerking te introduceren in de begeleiding van werkzoekenden. Via een proeftuin curatieve tender werd de begeleiding van werkzoekenden die langdurig werkloos waren en die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hadden uitbesteed aan partners. VDAB besteedt jaarlijks 16% van haar werkingsbudget uit aan haar samenwerking met tenderpartners. Redenen genoeg om het tenderbeleid te vieren.
S.T.E.M. staat voor Science Technology Engineering Mathematics. Op de jaarlijkse DOE-dag van VDAB en Het Beroepenhuis vzw op 29/10 krijgen bijna 1700 kinderen van het 6de leerjaar de mogelijkheid om te proeven van verschillende beroepen zoals onder andere lasser, vrachtwagenchauffeur, industrieel tekenaar en nog vele andere technische beroepen uit diverse sectoren. Dit jaar geven we deze DOE-dag een extra STEM-stempel omdat we hiermee de term en de noodzaak van S.T.E.M. duidelijk op de kaart willen zetten.
Wat we samen doen, doen we beter. Daarom doen we bij VDAB al jaren beroep op tenderpartners die specifieke aspecten van de bemiddeling en opleiding van werkzoekenden op zich nemen. Zo werken we al 10 jaar succesvol samen met tal van bemiddelingsorganisaties. En dat willen we vieren samen met jou en met iedereen die zijn steentje bijdraagt aan het tenderbeleid in Vlaanderen.
Bij VDAB zorgen we ervoor dat mensen en werk samengebracht worden. De regering heeft gekozen voor een beleid dat VDAB dit niet alleen doet maar samen met partners.
De komende maanden verwacht het Agentschap Integratie en Inburgering een grote groep nieuwe inburgeraars uit een aantal oorlogsgebieden. Het Agentschap gaat daarom op zoek naar extra leerkrachten, intakers en trajectbegeleiders. Daarvoor organiseert het op 26 oktober samen met VDAB een jobdag in Brussel.
Hoogopgeleide anderstalige nieuwkomers (HOA) ervaren verschillende uitdagingen op de Vlaamse arbeidsmarkt. De week van de HOA van 12 tot en met 16 oktober zet deze groep mensen in de kijker, informeert en sensibiliseert via een aanbod voor verschillende betrokkenen: HOA zelf, professionals die werken met HOA en werkgevers.
Vlaanderen telt eind september 237.736 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 4.348 minder dan vorig jaar. De daling die voor het eerst zichtbaar werd vorige maand, zet zich dus door.
Jongeren zijn de winnende generatie ondernemers van de toekomst. Daarom sloegen VDAB, UNIZO en Syntra AB in de provincie Antwerpen de handen in elkaar om jongeren aan te zetten tot ondernemerschap.
81 procent van de Vlaamse micro-ondernemingen en kmo’s heeft het moeilijk om de geknipte kandidaat te vinden wanneer ze een vacature uitschrijven. Dat blijkt uit onderzoek van NSZ bij 446 micro-ondernemingen en kmo’s. Om ondernemers beter te ondersteunen bij hun zoektocht naar arbeidskrachten gaan NSZ en VDAB vandaag een officieel partnership aan.
Vlaanderen telt eind augustus 247.826 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er exact 685 minder dan vorig jaar. Na de status quo van vorige maand is dit de eerste daling van de werkloosheid sinds januari van dit jaar.
Begin juli 2015 werd VDAB geëvalueerd door het assessorteam van de PES. VDAB kreeg een bijzonder positief rapport.
Het aanwerven op basis van competenties is in opmars. In de gepubliceerde vacatures en cv's op de website van VDAB kunnen werkgevers en werkzoekenden competenties aangeven.
Vlaanderen telt eind juli 245.413 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er exact 59 minder dan vorig jaar. De sluiting van Ford Genk en de gewijzigde federale regels resulteerden de voorbije maanden nog in een stijging van de werkloosheidscijfers.
Vlaanderen telt eind juni 221.270 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 1.694 of 0,8% meer dan vorig jaar.
Om de kansen op werk te verhogen voor de Brusselaars zullen Actiris en de VDAB op woensdag 1 juli een belangrijk samenwerkingsakkoord ondertekenen waardoor de Brusselaars een opleiding kunnen volgen bij de VDAB Brussel en tegelijkertijd terecht kunnen voor een begeleiding naar werk.
Om de kansen op werk te verhogen voor de Brusselaars hebben Actiris en de VDAB op woensdag 1 juli een belangrijk samenwerkingsakkoord ondertekend.
COMOKRA, het Competentiecentrum voor Montage en Kraanbediening, toont de sterkte van samenwerking tussen de privé-sector, een sectorfonds en VDAB.
Vanaf 15 juni 2015 neemt Shaireen Aftab de fakkel van me over als woordvoerder.
"Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se". De nieuwe schoolverlatersstudie is gelanceerd. Essentiële informatie voor wie een studiekeuze moet maken.
Het is feest... Dubbel feest! COMOKRA bestaat 10 jaar én het 3000ste attest wordt uitgereikt. COMOKRA, Competentiecentrum voor Montage en Kraanbediening, is een sectorale verankering tussen overheid en privé: VDAB, vzw Montage - Nationaal Fonds voor Tewerkstelling en Opleiding in Monteerders- en Kraanverhuurbedrijven en de firma Sarens NV.
Graag nodigen we je uit voor de voorstelling van het schoolverlatersrapport 2015. Dit jaarlijkse onderzoek gaat na of schoolverlaters een jaar na het verlaten van de schoolbanken nog werkzoekend zijn.
Paul Danneels, de CIO (Chief Information Manager) van VDAB, is Europees CIO van het jaar in de categorie publieke sector. Het is de vijfde keer dat netwerkorganisatie Cionet Europese CIO's in de bloemetjes zet.
Vlaanderen telt eind mei 220.189 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 2.378 of 1,1% meer dan vorig jaar. Dit wijst niet op een verslechterde arbeidsmarkt. Naast de impact van Ford Genk, zijn vooral gewijzigde federale regels verantwoordelijk voor deze toename.
Crisis of geen crisis, in Vlaanderen zijn er altijd beroepen waarvoor er moeilijk geschikte kandidaten gevonden worden. Elk jaar brengt VDAB deze beroepen in kaart. Vandaag publiceren we de lijst met knelpuntberoepen voor 2015.
Fons Leroy verklaart op 9 mei (Dag van Europa) zijn liefde aan Marianne Thyssen én aan de Europese arbeidsmarkt. De gedelegeerd bestuurder van VDAB neemt geen blad voor de mond en houdt het concreet.
Selor, dat instaat voor selectie- en rekruteringsopdrachten voor onder meer de federale overheid, versterkt de samenwerking met VDAB. De regionale spreiding van de VDAB-werkwinkels is een grote troef voor Selor, dat alleen in Brussel is vertegenwoordigd.
Vlaanderen telt eind april 227.755 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 2.965 of 1,3% meer dan vorig jaar.
Met de handige app ‘Mentor’ brengt VDAB hen nu in contact met elkaar.
Vlaanderen telt eind maart 233.164 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 2.461 of 1,1% meer dan vorig jaar.
De vijf grote publieke spelers op de arbeidsmarkt - VDAB, Le Forem, Actiris, Bruxelles Formation en ADG - zullen voortaan eenzelfde gemeenschappelijke competentietaal hanteren voor het automatisch koppelen van vacatures en werkzoekenden.
Op vrijdag 13 maart kunnen jonge werkzoekenden 1 dag werkervaring opdoen bij VDAB.
Op vrijdag 13 maart kunnen jonge werkzoekenden 1 dag werkervaring opdoen bij VDAB.
Vlaanderen telt eind februari 237.201 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 1.033 of 0,4% meer dan vorig jaar. Vorige maand kende de werkloosheid nog een lichte daling.
Op 3 maart werd in de Brusselse The Square VDAB verkozen tot ‘Vlaamse Regionale Overheidsorganisatie van het Jaar’. De jury ging op zoek naar een overheidsorganisatie die zich weet te onderscheiden op het vlak van klantgerichtheid, strategie, effectiviteit & efficiëntie en duurzaamheid.
Op donderdag 26 en vrijdag 27 februari 2015 organiseerde COFEP, de Belgische centrale voor oefenfirma’s, haar jaarlijkse BELFAIR internationale handelsbeurs in het ICC in Gent.
Op donderdag 26 en vrijdag 27 februari 2015 vindt de Belfair internationale handelsbeurs voor oefenfirma’s plaats in het ICC in Gent. De deelnemende bedrijven zijn allemaal oefenfirma’s gerund door leerlingen, studenten en VDAB-cursisten.
VDAB helpt werkzoekenden de weg te vinden naar duurzame tewerkstelling en tegelijk werkgevers bij het invullen van hun vacatures met geschikte kandidaten.
Vlaanderen telt eind januari 239.567 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 406 of 0,2% minder dan vorig jaar.
Op donderdag 29 januari gingen VDAB-medewerkers over heel Vlaanderen langs in meer dan 700 bedrijven waar jongeren aan werkplekleren doen.
'Sorry, we kozen iemand met meer ervaring...' Voor elke solliciterende jongere klinkt dit al te bekend in de oren. Maar hoe doe je die eerste werkervaring op als je nooit de kans krijgt om jezelf een eerste keer te bewijzen?
[ew32] ontwikkelde een interactieve citygame rond de uitdagingen op de arbeidsmarkt voor jongeren van 16 tot 25 jaar.
Op 13 januari 2015 hernieuwen GO! en VDAB hun engagement om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen.
Vlaanderen telt eind december 229.697 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit zijn er 127 of 0,1% meer dan vorig jaar.
Graag leggen ze uit hoe zij dat zullen doen op 13 januari 2015, van 9u30 tot 11u00 in het KTA Brugge.