U bent hier

Agentschap Integratie en Inburgering en VDAB organiseren jobdag op 26/10/2015

De komende maanden verwacht het Agentschap Integratie en Inburgering een grote groep nieuwe inburgeraars uit een aantal oorlogsgebieden. Het Agentschap gaat daarom op zoek naar extra leerkrachten, intakers en trajectbegeleiders. Daarvoor organiseert het op 26 oktober samen met VDAB een jobdag in Brussel.
Het gaat om negentig tijdelijke functies. De Vlaamse Regering heeft voor deze aanwerving extra middelen uitgetrokken. Bijzonder is dat voor sommige functies gezocht wordt naar mensen die standaard-Arabisch, Somali, Tigrinya of Dari spreken.
 
Er zijn vacatures uitgeschreven voor 43 leerkrachten maatschappelijke oriëntatie (MO) met kennis van een van deze talen: standaard-Arabisch (de taal die veel Syriërs spreken), Somali, Tigrinya (een taal van Eritrea en Ethiopië) en Dari (dat in Afghanistan wordt gesproken).
Daarnaast zoekt het Agentschap 27 trajectbegeleiders en 20 NT2-intakers met kennis van Nederlands en Frans of Engels. Kennis van een van de genoemde talen is een extra troef.
MO-leerkrachten maken nieuwkomers wegwijs in de samenleving. In de cursus maatschappelijke oriëntatie staan kennis en vaardigheden, maar ook waarden en normen centraal.
NT2 staat voor ‘Nederlands als tweede taal’. NT2-intakers zorgen ervoor dat inburgeraars terechtkomen in een cursus Nederlands volgens hun leervaardigheden.
Trajectbegeleiders gidsen inburgeraars door het hele inburgeringstraject. Dat traject bestaat niet alleen uit Maatschappelijke Oriëntatie en NT2, het gaat ook over begeleiding naar werk (via de VDAB), naar een passende opleiding en naar een vrijetijdsaanbod. Zij vertrekken van de vragen die de inburgeraars hebben, verwijzen door en helpen hen op weg in de samenleving.
Inburgering zet mensen op weg. Nieuwkomers worden doorverwezen naar de Nederlandse les, leren hoe onze samenleving werkt, wat de geldende normen en waarden zijn. Inburgering is verplicht voor erkende vluchtelingen. Daarom investeert de overheid in bijkomende trajecten om inburgering voor iedere verplichte nieuwkomer ook mogelijk te maken.

Leen Verraest, algemeen directeur van het Agentschap: “Het gaat om heel specifieke vacatures. Het aantal mensen met de juiste competenties die deze talen kennen en die ook op korte termijn beschikbaar zijn, is vermoedelijk beperkt. Hoe ruimer de vacatures verspreid worden, hoe beter. We zijn op zoek naar enthousiaste collega’s om er samen voor te zorgen dat we aan inburgeraars snel een geschikt inburgeringstraject kunnen aanbieden.”

De jobdag heeft plaats op 26 oktober 2015 in de Brusselse vestiging van het Agentschap Integratie en Inburgering (Toekomststraat 35, 1080 Sint-Jans-Molenbeek). Sollicitanten kunnen zich inschrijven via deze link. Wie vragen heeft over de vacatures kan ook mailen naar jobdag@integratie-inburgering.be en marthe.vanhoutte@vdab.be.  

Contactpersonen:

Bob Van den Broeck, Diensthoofd Communicatie - bob.vandenbroeck@bz.vlaanderen.be+32 (0) 486 30 70 76

Shaireen Aftab, Woordvoerder VDAB - shaireen.aftab@vdab.be,  +32 (0) 486 95 14 49
Meer informatie: 

Shaireen Aftab
woordvoerder VDAB
Tel: 02 506 12 34
Gsm: 0486 95 14 49