U bent hier

CLB's, het Centraal Meldpunt en VDAB willen studiekeuzes van jongeren versterken en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten

In de provincie Antwerpen verlaten te veel jongeren de schoolbanken vroegtijdig, vaak zonder diploma of kwalificaties. Hierdoor dalen hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Dit willen CLB's, het Centraal Meldpunt van de stad Antwerpen en VDAB helpen voorkomen. Onder de noemer 'De Warme Overdracht' gaan ze in de provincie Antwerpen samenwerken in een poging de studiekeuzes van jongeren te versterken en hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen.

De provincie Antwerpen telt het hoogste aantal werkloze jongeren van heel Vlaanderen. 19% van de jongeren heeft geen werk. Bovendien verlaat een groot aantal jongeren in onze provincie de schoolbanken vroegtijdig. Ze hebben onvoldoende kennis, geen diploma of kwalificaties, soms een arbeidshandicap of gebrek aan sociale vaardigheden of motivatie.

Versterken van studiekeuzes

Wie weet binnen welke beroepen en arbeidsgebieden hij of zij wil en kan werken, staat sterker op de arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk dat jongeren al tijdens hun leerloopbaan inzicht krijgen in hun arbeidsidentiteit. Zij moeten weten waarvoor ze studeren, wat ze er later mee kunnen doen en vooral dat dit aansluit bij hun zijn, kunnen en interesses.

Door samen te werken, willen de CLB's, het Centraal Meldpunt en VDAB jongeren hierbij helpen. Hierbij focussen de partners zich vooral op jongeren die op afhaken staan. Zo zal VDAB aan CLB-medewerkers, leerlingenbegeleiders en/of leerkrachten informatie en tools aanreiken om hun arbeidsmarktkennis uit te breiden zodat zij de jongeren een integrale en toekomstige begeleiding kunnen aanbieden

Warme overdracht

Jongeren die schoolmoe zijn, kunnen ook bij VDAB terecht voor een sturende babbel. Beslist de jongere dan toch nog om de schoolbanken te verlaten, dan kan VDAB onmiddellijk starten met de begeleiding van de jongere in zijn of haar zoektocht naar werk.

De partijen opteren ervoor om intensief samen te werken, elk vanuit de eigen deskundigheid, opdracht en regierol. De nadruk ligt op het 'warm' overdragen van een jongere vanuit zijn of haar school naar arbeidsbemiddeling.

Samen tegen schooluitval

Met dit samenwerkingsakkoord lopen de partijen vooruit op het Vlaamse en Europese beleid rond vroegtijdig schoolverlaten. In hun conceptnota 'Samen tegen schooluitval' benadrukken de ministers van Onderwijs, Gezin en Werk het belang van een goede samenwerking tussen de verschillende betrokken actoren.

Meer informatie: 

Centraal Meldpunt: Luc Claessens - 0497 49 92 19
Stedelijk CLB: Wim van Rompu - 0486 92 52 85
VDAB: Martine Klaasen - 0472 64 44 23