U bent hier

Een week lang de focus op hoogopgeleide anderstaligen (HOA) in Atlas Antwerpen

Hoogopgeleide anderstalige nieuwkomers (HOA) ervaren verschillende uitdagingen op de Vlaamse arbeidsmarkt. De week van de HOA van 12 tot en met 16 oktober zet deze groep mensen in de kijker, informeert en sensibiliseert via een aanbod voor verschillende betrokkenen: HOA zelf, professionals die werken met HOA en werkgevers.

Hoogopgeleide anderstalige nieuwkomers zitten vaak met specifieke vragen over diplomagelijkschakeling, sollicitatieprocedures, talenkennis. De HOA werking focust op deze vragen en bouwt bruggen tussen potentiële werkgevers en het talent van deze nieuwkomers.

Tijdens deze week kunnen HOA verschillende workshops en opleidingen volgen bij Atlas. Een meet & greet met bedrijven (SD Worx, Port of Antwerp, BASF, Accenture, De Vlaamse Overheid, HR-Rail, IEMANTS, Delaware Consulting) en een informeel HOA-café staan op het programma. Hoogopgeleide anderstaligen de kans geven om een netwerk op te bouwen is één van de belangrijke voorwaarden tot het vinden van een gepaste job.

Voor professionals die vaak in contact komen met deze specifieke doelgroep is er op 13 oktober een jobbeurs met tal van workshops. Goed geïnformeerde doorverwijzers kunnen voor een HOA een belangrijke stap voorwaarts betekenen.
Doorlopend is er ook nog de tentoonstelling ‘internationaal talent werkt’. Tijdens een innovatief project begeleidden Werk met Zin in samenwerking met Atlas, integratie & inburgering Antwerpen, 38 hoogopgeleide anderstaligen in hun zoektocht naar werk op hun niveau. Een complexe zoektocht, vol verlangen, drempels en moed. Zeven van deze verhalen werden gebundeld in het boek ‘Internationaal talent werkt’ en een gelijknamige expo.

De HOA week is een initiatief van Atlas, integratie en inburgering Antwerpen in samenwerking met VDAB, vzw de lift, Werk met Zin,  OCMW, Stad Antwerpen en HIVA, onderzoeksinstituut voor arbeid en samenleving, Leuven.
Alle activiteiten vinden plaats in Atlas, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen.

Persuitnodiging openingsreceptie:
Op maandag 12 oktober om 16u reikt Schepen Fons Duchateau (stad Antwerpen), voorzitter vzw Atlas, integratie & inburgering Antwerpen getuigschriften uit aan een aantal HOA die de opleiding van Dale Carnegie volgden.
Wie graag aanwezig is kan dit laten weten via patrick.stevens@stad.antwerpen.be

Interview met een hoogopgeleide anderstalige?
Persmedewerkers die bijvoorbeeld een interview met een HOA of een bedrijf (verantwoordelijke) dat met HOA werkt willen, kunnen contact opnemen met Patrick Stevens (patrick.stevens@stad.antwerpen.be), stafmedewerker communicatie bij Atlas, integratie & inburgering Antwerpen 

Voor VDAB kan je contact opnemen met Shaireen Aftab (shaireen.aftab@vdab.be), woordvoerder VDAB.

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen
Bij Atlas, integratie & inburgering Antwerpen kan je terecht voor: inburgeringstrajecten en informatie over Nederlands leren en oefenen, ondersteuning bij omgaan met etnische-culturele diversiteit en het voeren van een taalbeleid, sociaal vertalen en tolken, juridische dienstverlening over verblijf en rechtspositie, ontmoetingsruimte met expo’s, debat en activiteiten over diversiteit en stedelijkheid, expertise en informatie over diversiteit en inburgering.

VDAB
De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) bestaat sinds 1989 en staat onder toezicht van de Vlaamse minister van Werk.

VDAB heeft volgende missie: als loopbaanregisseur schept de organisatie voor alle Vlaamse burgers de ruimte om maximaal zelf hun loopbaan te ontwikkelen. Dat gebeurt met het oog op een vlottere arbeidsmarktwerking en welvaart voor iedereen.

Als dienstverlener helpt VDAB burgers bij het ontwikkelen van hun loopbaan in wisselwerking met de marktvraag. Daarin spelen wij helder samen met andere dienstverleners. Speciale aandacht hebben we voor burgers uit kansengroepen.

Om die missie zo efficiënt mogelijk uit te voeren, biedt VDAB een uitgebreid en doeltreffend dienstenpakket aan: arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling, loopbaandienstverlening, faciliteren van de arbeidsmarktwerking.
VDAB wil betrouwbare, behulpzame en wendbare service aanbieden en de burger (werkzoekende, werkende en werkgever) op een zo efficiënt mogelijke manier benaderen. De nieuwste informaticatoepassingen spelen hier op in.

Meer informatie: 

Shaireen Aftab
woordvoerder VDAB
Tel: 02 506 12 34
Gsm: 0486 95 14 49