U bent hier

GO! en VDAB brengen schoolbank en werkvloer een heel stuk dichter bij elkaar!

Op 13 januari 2015 hernieuwen GO! en VDAB hun engagement om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen. Raymonda Verdyck (GO!) en Fons Leroy (VDAB) ondertekenen een ambitieuze en toekomstgerichte nieuwe overeenkomst. De partners zetten hiermee een grote stap voorwaarts. Onderwijsloopbaanbegeleiding en regionale partnerschappen staan centraal.  

Samenwerking 2.0
Het GO! en VDAB hebben sinds 2007 een samenwerkingsakkoord om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen. Dat resulteerde onder meer in leerlingenbezoeken aan VDAB-opleidingscentra, gezamenlijke infrastructuuraankopen en expertise-uitwisseling.

 
Vandaag vernieuwen het GO! en VDAB in KTA Brugge hun samenwerkingsovereenkomst. De nieuwe overeenkomst geeft duidelijk aan dat het beide partners menens is: de overgang van de schoolbanken naar de werkvloer moet veel bewuster en vlotter verlopen. En dat gebeurt door concrete en toekomstgerichte afspraken.

2 pijlers
GO! en VDAB werken in de periode 2015-2019 rond 2 inhoudelijke pijlers: (onderwijs)loopbaanbegeleiding en partnerschappen. Ze versterken elkaars expertise in het uitbouwen van een optimale (onderwijs)loopbaanbegeleiding. Een ‘warme overdracht’ van arbeidsmarktgerichte opleidingen naar arbeidsmarkt staat centraal.

“Nog te veel jongeren verlaten het onderwijs zonder diploma,” zegt afgevaardigd bestuurder van het GO! Raymonda Verdyck. “Een goede schoolloopbaanbegeleiding en een nauwe samenwerking met de arbeidsmarkt kan dit helpen tegengaan. Door onze expertise te delen vergroten we de toekomstkansen voor jonge mensen in de samenleving.”
 
De bestaande samenwerking tussen scholen, centra voor volwassenenonderwijs en VDAB wordt verder uitgebouwd. Doel is te komen tot sterke regionale partnerschappen, bij voorkeur ook met andere arbeidsmarktactoren. Om zo via structureel overleg samen aan oplossingen te werken. Bijvoorbeeld door infrastructuur te delen, samen te investeren, op te leiden, te kwalificeren en te communiceren. Om zo lerenden te ondersteunen gedurende hun hele (onderwijs)loopbaan en in te spelen op de behoeften van de regionale arbeidsmarkt.
 
Waarom?
De uitdagingen op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt zijn blijvend. Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB: “Een kwalificatie blijft nog steeds een sleutel tot succes op de arbeidsmarkt. Daarnaast is levenslang bijleren een noodzaak geworden. De traditionele, rechtlijnige loopbaan ‘leren-werk-pensioen’ is achterhaald. Nu wisselen leren en werken elkaar af. Mensen veranderen ook vaker van job en nemen al eens een time-out. Hoe kleiner de breuklijn tussen schoolloopbaan en werkloopbaan, hoe groter de kans op een succesvolle start van de werkloopbaan.” (Fons Leroy werd op het persmoment vervangen door Mireille Gillebeert, algemeen directeur Regie VDAB.)
 
Verder laat de vergrijzing ons geen tijd om talent van jongeren te verspillen. De diversiteit in de samenleving moet positief gebruikt worden in een talenten- en kansenverhaal. Zo is bijvoorbeeld het stimuleren van de zin voor techniek en technologie in functie van de vraag op de arbeidsmarkt brandend actueel.
 
Concreet
  • VDAB zal GO!-medewerkers trainen in het voeren van loopbaangesprekken. Alle VDAB-tools worden ter beschikking gesteld en indien nodig aangepast aan de noden van het onderwijs.
  • Het GO! engageert zich om (onderwijs)loopbaanbegeleiding verder uit te werken binnen de leerbegeleiding en curriculumrealisatie.
  • GO! helpt leerlingen met hun inschrijving bij VDAB. Het correct invullen van hun digitale ‘Mijn Loopbaan’-dossier helpt namelijk enorm bij de zoektocht naar werk.
  • Waar regionaal overleg tot nu toe voornamelijk op lokaal initiatief gebeurde, wordt vanaf nu structureel regionaal overleg opgestart via vaste contactpersonen bij GO! en VDAB. Doel is een betere informatiedoorstroming en communicatie van de mogelijkheden. Ook andere arbeidsmarktpartners worden uitgenodigd met als doel te komen tot multilaterale partnerschappen.
More is more: een uitnodiging
Het GO! en de VDAB gaan alvast het engagement aan om samen verder te werken en nodigen alle onderwijs-, opleidings- en arbeidsmarktactoren uit tot het vormen van een 'talentencoalitie'.
Meer informatie: 

Sarina Simenon
persverantwoordelijke GO! (Gemeenschapsonderwijs)
02 790 93 89 - 0476 26 66 36
sarina.simenon@g-o.be
 
Bartelijne van den Boogert
woordvoerder VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding)
02 506 12 34  - 0499 54 16 77
bartelijne.vandenboogert@vdab.be
 
 

GO!
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen. Elke persoon is een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en ambities en moet zich intellectueel en creatief kunnen ontplooien. Onze 1000 scholen en instellingen maken hier werk van voor om en bij de 300.000 leerlingen en cursisten.
Werken aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien van anderen is het doel waarvoor 35.000 medewerkers zich dagelijks engageren.
Het GO! vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden.
www.g-o.be
 
VDAB
De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) bestaat sinds 1989 en staat onder toezicht van de Vlaamse minister van Werk.
 
VDAB heeft volgende missie:
  • Als loopbaanregisseur schept de organisatie voor alle Vlaamse burgers de ruimte om maximaal zelf hun loopbaan te ontwikkelen. Dat gebeurt met het oog op een vlottere arbeidsmarktwerking en welvaart voor iedereen.
  • Als dienstverlener helpt VDAB burgers bij het ontwikkelen van hun loopbaan in wisselwerking met de marktvraag. Daarin spelen wij helder samen met andere dienstverleners. Speciale aandacht hebben we voor burgers uit kansengroepen.

 
Om die missie zo efficiënt mogelijk uit te voeren, biedt VDAB een uitgebreid en doeltreffend dienstenpakket aan: arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling, loopbaandienstverlening, faciliteren van de arbeidsmarktwerking.
 
VDAB wil betrouwbare, behulpzame en wendbare service aanbieden en de burger (werkzoekende, werkende en werkgever) op een zo efficiënt mogelijke manier benaderen. De nieuwste informaticatoepassingen spelen hier op in.
 
vdab.be