U bent hier

Stad, VDAB en OCMW brengen Antwerpse NEET-jongeren in kaart

In Antwerpen hebben veel jongeren tussen 15 en 24 jaar geen werk. Onder deze werkloze jongeren vormen NEET-jongeren (Not in Employment, Education or Training) een bijzondere groep. Zij zijn niet aan het werk, volgen geen onderwijs of beroepsopleiding en zijn dus erg kwetsbaar voor armoede en sociale uitsluiting. Onderzoeksbureau Tempera bracht het aantal  Antwerpse NEET-jongeren in kaart en onderzocht hun profiel en noden. Deze onderzoeksresultaten werden vandaag toegelicht.

Volgens het onderzoek is 12% van de jongeren onder de 24 jaar in Antwerpen een NEET-jongere. Dat zijn ongeveer 7.100 jongeren. Het aandeel NEET-jongeren in Antwerpen ligt daarmee 30% hoger dan in Vlaanderen. Omwille van de leerplicht tot 18 jaar, zijn er weinig minderjarige NEET-jongeren. Een derde schreef zich nooit in als werkzoekende bij VDAB en is dus officieel niet op zoek naar werk. Deze NEET-jongeren leven als het ware ‘onder de radar’ en zijn moeilijk of niet bereikbaar voor begeleidingsacties.

Tempera sprak met 78 jongeren in een NEET-situatie. Deze jongeren hebben een realistisch beeld van hun situatie. Ze leggen een groot deel van de verantwoordelijkheid over hun situatie bij zichzelf, maar zijn niet blind voor andere factoren: thuissituatie, leefomgeving, het onderwijs en de situatie op de arbeidsmarkt. Ze koesteren ambities en zetten zich in om een stabiele toekomst uit te bouwen. Ze hebben hulp nodig, maar ze vinden het moeilijk om zelf hulp te vragen. Ze schamen zich en ze weten niet waar ze terecht kunnen. Ze zoeken steun bij een vaste vertrouwenspersoon die hen op hun tempo helpt om hun ambities uit te klaren en te realiseren. Dit kan een vrijwilliger zijn.

Uit de studie blijkt dat om een NEET-situatie te voorkomen, vooral een succesvolle leerloopbaan bepalend is voor de motivatie en de kansen van deze jongeren op de arbeidsmarkt. Dat begint met een goede studiekeuze. Onderwijsbeleid zet daar sterk op in, maar ook op spijbelpreventie om te vermijden dat jongeren zonder kwalificatie de school verlaten.

Jongeren die toch in een NEET-situatie komen, worden door stad en VDAB opgezocht in hun eigen wijk, op straten en pleinen.  Professionele vertrouwenspersonen ondersteunen de jongeren tijdens het hele heroriëntatietraject naar een job. Deze werking wordt voortdurend verder uitgebouwd.

De bevraagde NEET-jongeren waarderen de ondersteuning van vrijwilligers. Met Dynamic Duo’s zet de stad vrijwilligers in. Een vrijwilliger vormt een duo met een Neet-jongere. Ze werken samen aan zijn competentieversterking en bouwen een netwerk uit dat de jongere helpt werk te vinden.

Jongeren uit hun NEET-situatie helpen is een proces van vallen en opstaan. Uit de studie blijkt dat NEET-jongeren ook aankloppen bij het OCMW. Door in te spelen op de nood van deze jongeren, begeleidt het OCMW deze jongeren gedurende heel hun traject en zet met hen de nodige stappen op het vlak van activering.

Stad, VDAB en OCMW hebben al heel wat acties opgestart om deze NEET-jongeren te helpen.

Ze trekken lessen uit deze studie voor lopende en nieuwe acties. Het is duidelijk dat een complementaire aanpak nodig is tussen VDAB, OCMW en de stedelijke diensten werk, sociaal beleid, onderwijs en jeugd.

Lees het volledige onderzoek en het cijferrapport over de NEET-jongeren in Antwerpen.

Deze actie maakt deel uit van JongerenAanBod. In Antwerpen bundelen stad, VDAB, OCMW en het middenveld hun acties tegen jeugdwerkloosheid. Samen informeren, inspireren en begeleiden ze jongeren naar de juiste job. Via JongerenAanBod betrekken ze jongeren en stimuleren ze hen om zelf innovatief aan de slag te gaan.

Meer informatie: 

Fadoua Achetib (Stad Antwerpen), tel 0488 23 62 77, e-mail fadoua.achetib@stad.antwerpen.be
Sandra Van Loo (VDAB),  tel 0474 27 00 69, e-mail sandra.vanloo@vdab.be