U bent hier

VDAB en Partners vieren 10 jaar tenderbeleid

Waarom uitbesteden?
De steeds veranderende arbeidsmarkt maakt het begeleiden van werkzoekenden complexer. VDAB doet nog steeds 2/3e van alle begeleidingen in eigen beheer maar schakelt ook partners in waar nodig. Dit enerzijds om op korte tijd een grotere capaciteit te kunnen voorzien en anderzijds om beroep te doen op specifieke expertise van partners (bv. werkzoekenden met psychische stoornissen, werkzoekenden in armoede,…) Door het bundelen van expertise is het mogelijk de werkzoekende op een passende wijze intensief te begeleiden in zijn zoektocht naar een duurzame job.
 
Wat doet VDAB en wat doen de partners?
VDAB is verantwoordelijk voor de oriëntering en de toeleiding van werkzoekenden naar de gepaste dienstverlening. Concreet wil dat zeggen dat VDAB zorgt voor de het inschatten van de noden van werkzoekenden: intake, screening en oriëntatie. Wat wil de werkzoekende doen? Is de werkzoekende inzetbaar op de arbeidsmarkt? Is er nood aan competentieversterking? In het geval er nood is aan extra opleiding en begeleiding dan kan VDAB de werkzoekende doorverwijzen naar een partner die de gepaste dienstverlening kan aanbieden.
De partners staan in voor de realisatie van de eigenlijke trajectbegeleiding, opleiding en/of werkervaring. Ze zorgen voor een vlotte overgang van de ene module naar de andere.
VDAB betaalt de partner voor de geleverde diensten. Enerzijds krijgen de partners een inspanningsvergoeding op basis van het aantal gestarte deelnemers. Anderzijds is er de resultaatsvergoeding die de partner krijgt op basis van de behaalde resultaten (activering, uitstroom naar werk en/of competentieversterkende opleidingen)
 
Is er voldoende controle van de uitbestede middelen?
VDAB blijft verantwoordelijk voor de begeleidingen van werkzoekenden, ook die van de partners. Kwaliteitsopvolging is belangrijk, partners moeten een scherp persoonsgericht kwaliteitsbeleid voeren. Daarom werken VDAB en partners continu samen aan het proces van kwaliteitsborging.
 
De uitbestede opdrachten worden zowel kwantitatief als kwalitatief opgevolgd. Als partner moet men niet enkel aan aan de specificaties van het contract voldoen, er worden ook systematisch bezoeken ingepland om samen eventuele verbeteringen in de acties te voorzien. Daarnaast garanderen ook controlebezoeken en audits een maatgerichte en effectieve aanpak. De tevredenheid van deelnemers en werkgevers wordt consciëntieus opgevolgd. De klachtenbehandeling van de werkzoekenden krijgt prioritair aandacht en leidt tot verbeteringen qua aanpak.
 
  
Quote Minister Phillipe Muyters:
"Als we de uitdagingen op onze complexe arbeidsmarkt willen aanpakken, moeten we onze krachten bundelen en hebben we alle bestaande expertise nodig. Ik ben dan ook een echte voorstander van tendering. Uiteraard is evenwicht daarbij belangrijk: VDAB moet ook zelf affiniteit blijven hebben met wat er leeft op de arbeidsmarkt. Door samenspel scoren én winnen."
 
 Quote Fons Leroy (gedelegeerd bestuurder VDAB):
"Als regisseur van de Vlaamse arbeidsmarkt heeft de VDAB geïnvesteerd in een brede strategie van publiek-private samenwerking. Het tenderbeleid is hierin een succesvolle formule omdat ze de expertise van commerciële en niet-commerciële actoren weet te mobiliseren voor de bevordering van de integratiekansen van werkzoekenden. VDAB investeert dan ook verder in deze aanpak."
 
Quote Paul Verscheuren (Directeur Vlaanderen):
"De resultaten tonen aan dat de impact van het tenderbeleid op de Vlaamse arbeidsmarkt zowel naar aantallen, maar ook en vooral naar resultaten, positief is. "10 jaar tenderbeleid" is dan ook de ideale gelegenheid voor VDAB om dit in de verf te zetten en de partners de erkenning te geven die ze verdienen. Onder meer de diversiteit van actoren heeft mee het succes bepaald doordat VDAB de nodige capaciteit of expertise kan inkopen bij gespecialiseerde partners. De enige juiste keuze voor de toekomst is bijgevolg een duidelijk pad aan te geven en samen met de partners verder te investeren in de ontwikkeling van het tenderbeleid."
 
Quote Bert Boone (Dagelijks bestuurder Werkplekarchitecten):
"De uitdaging voor De Werkplekarchitecten is om de komende jaren samenwerkingsmodellen te ontwikkelen die de complementariteit van elke partner tot zijn recht laat komen in een liefst duurzame tewerkstelling."

Meer informatie: 

Shaireen Aftab
woordvoerder VDAB
Tel: 02 506 12 34
Gsm: 0486 95 14 49