U bent hier

VDAB voorloper als arbeidsbemiddelingsdienst in Europa

Begin juli 2015 werd VDAB geëvalueerd door het assessorteam van de PES. VDAB kreeg een bijzonder positief rapport. De conclusie luidt:  “VDAB is ver vooruit op de curve van PES excellentie en maturiteit. Het zou daarom moeilijk zijn om andere fundamentele aanbevelingen te doen dan te suggereren dat VDAB het huidig spoor verderzet.” 

Context benchlearning

De Europese Commissie besliste in september 2014 het European Network of  Public Employment Services (ENPES) officieel te erkennen door het op te nemen in haar statuten. In navolging werd ook de benchmarking  en de informele uitwisseling van werkwijzen die reeds gebeurde, uitgebreid tot een ‘benchlearning project’. Hierbij wordt naast het verzamelen en vergelijken van cijfergegevens ook een ruim kwalitatief luik toegevoegd dankzij wederzijdse assessmentbezoeken. 28 PES nemen deel aan dit peer learning initiatief. Enerzijds door de cijfermatige kant van hun werking te delen, anderzijds door aan assessments van andere PES deel te nemen en zelf als PES geëvalueerd te worden.

Doel

Het doel is om op zoek te gaan naar de elementen waar het PES management – los van externe factoren – echt vat op heeft om de uitstroom naar werk te verhogen. Hoewel men weg wil blijven van een rangschikking van PES, zal wel gezocht worden naar manieren om goede praktijken met elkaar uit te wisselen. 

Hoe verloopt de benchlearning concreet?

Om de twee jaar zullen alle deelnemende landen aan bod komen voor een benchlearning assessment. De assessmentbezoeken verlopen zeer gestructureerd, volgens de op maat uitgewerkte methodiek (gebaseerd op EFQM). Deze vertrekt vanuit een uitgebreide zelfevaluatie die de PES vooraf moet aanleveren. Het assessorteam voor VDAB bestond uit 6 personen en brengt verslag uit van hun vorderingen tijdens de tweejaarlijkse ENPES board meetings en aan de Europese Commissie.

Conclusie voor VDAB

De globale Benchlearning-evaluatie sluit aan bij de andere recente externe evaluatie: het K2a rapport ‘Recognised for Excellence *****’ en ook het juryrapport ‘Vlaamse Overheidsorganisatie van het Jaar’. VDAB is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een organisatie met een hoge graad van maturiteit. De speciale focus op het kunnen omgaan met veranderingen, op samenwerking,  innovatie en klantgerichtheid werpt vruchten af.

Sterktes

Het goed ontwikkelde managementsysteem vormt voor hen de sterke ruggengraat van de dienst. Het opleidingsluik wordt op zo een manier aangeboden dat het de VDAB-arbeidsbemiddelingsdienstverlening versterkt.

Het team is ook erg te spreken over de inbedding van EFQM in de integrale werking van VDAB. De assessoren zijn verder onder de indruk van het VDAB-personeel: zeer gemotiveerd, klantgericht en met focus op het stimuleren van de zelfredzaamheid van de klanten. Het uitgebreide opleidingsaanbod voor het personeel valt ook in de smaak. Vooral het leiderschapsmodel C-MOL met de bijhorende training spreekt aan.

Tot slot oogst VDAB complimenten voor zijn doorgedreven interne en externe ICT-aanpak. Dankzij initiatieven als het Labo Nieuwe Dienstverlening en samenwerkingen met hoger onderwijs en gebruikers, slaagt VDAB erin om gesofisticeerde en inclusieve tools te ontwikkelen die echt op maat zijn van de doelgroep. De automatische ondersteuning van de OLA (online assistent: automatische ondersteuning bij het online aanmaken van een vacature of werkzoekendenprofiel) en het knipperlichtensysteem, dat bemiddelaars helpt om de dienstverleningstermijnen voor klanten te bewaken, kregen een speciale vermelding. Ook de loopbaandienstverlening en de loopbaancheques voor werknemers worden apart vermeld.

Verbeterpunten

Maar het is niet zo dat VDAB nu op haar lauweren kan gaan rusten. Naast de uitdagingen die de 6de Staatshervorming sowieso met zich meebrengt, is er absoluut nog marge voor verbetering:

De suggesties van het Benchlearningteam gaan over de noodzaak om zeker blijvend te communiceren rond het wat en waarom van VDAB fundamenten als ‘Iedereen Bemiddelaar’, de klant als responsible citizen en over BPM (business process management, de managementaanpak die VDAB sinds enkele jaren hanteert) zodat deze door alle lagen binnen de organisatie gedragen blijven.

Verder stelden de assessoren voor te bekijken of VDAB zijn geïnteresseerde bemiddelaars niet de mogelijkheid zou kunnen bieden zich extern bijkomend te kwalificeren in functie van specifieke klantengroepen of problematieken.

Ook raadden ze VDAB aan in de toekomst meer jongeren aan te werven, in het licht van de huidige leeftijdsverdeling binnen de dienst.

Minister van Werk Philippe Muyters:  “Deze studie toont aan dat we trots mogen zijn op VDAB als organisatie en dat we met ons activeringsbeleid – dat focust op competenties en talenten – trendsetter zijn in Europa.”
 
Gedelegeerd bestuurder VDAB Fons Leroy: “We zijn heel tevreden met het rapport maar dat betekent niet dat we op onze lauweren moeten rusten. Met de zesde staatshervorming komen er nog heel wat uitdagingen op ons af.” 

Meer informatie: 

Shaireen Aftab
woordvoerder VDAB

shaireen.aftab@vdab.be
0486 95 14 49