U bent hier

VDAB zorgt voor de Zorg

VDAB helpt werkzoekenden de weg te vinden naar duurzame tewerkstelling en tegelijk werkgevers bij het invullen van hun vacatures met geschikte kandidaten. Veel knelpuntberoepen vragen een gepaste opleiding of zelfs een diploma. Daarom werkt VDAB samen met diverse partners (zoals onderwijs) om werkzoekenden de kans te geven een diploma te halen én daarna te werken in een knelpuntberoep. Een professionele bachelor verpleegkunde kan een mogelijkheid zijn.

 

VDAB-opleidingen

VDAB leidt werkzoekenden via de kortste weg op naar knelpuntberoepen. Dat kan in de eigen opleidingscentra of in samenwerking met partners (57.000 opleidingen in 2014). De OKOT (onderwijskwaliferende opleidingstrajecten) zijn een voorbeeld van een dergelijke samenwerking. Via dit soort trajecten geeft VDAB werkzoekenden de kans een diploma te halen én de competenties voor een knelpuntberoep te verwerven. Een diploma verhoogt de kansen op de arbeidsmarkt immers aanzienlijk. Het kan gaan om een diploma secundair onderwijs, maar ook een aanvullend jaar, een hogere beroepsopleiding of professionele bachelor.

In 2014 werden er 6589 van dergelijke ‘onderwijskwalificerende onderwijstrajecten’ opgestart. Momenteel bestaan er al 42 trajecten, gaande van elektromechanica, over transport, zorg en boekhouden. Deze OKOT-aanpak is zeer succesvol. 75% van de afgestudeerden is na 6 maanden aan het werk. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) zette de aanpak recent nog in de bloemetjes.

Knelpuntberoep op bachelorniveau

Voor sommige knelpuntberoepen heb je een hoger diploma nodig. Bijvoorbeeld voor calculator bouw, onderwijzer en verpleegkundige. Ook voor deze OKOT’s gaan we uit van hetzelfde basisprincipe: we brengen werkzoekenden op een hoger scholingsniveau. In dit geval van een secundair diploma naar een diploma hogere beroepsopleiding of professionele bachelor. Het gaat hier om een lang opleidingstraject dat een continue inzet van de deelnemers vraagt. Er gebeurt daarom een grondige screening vooraf, waarbij ook sterk naar de motivatie gepeild wordt.

Al een hoger diploma op zak

Werkzoekenden die al een PBA of ander hoger diploma hebben, scholen we niet om tot een andere PBA, tenzij er grondige redenen zijn vanuit het arbeidsmarktperspectief van het individu.  Bijvoorbeeld, wanneer het huidige diploma zeer weinig kansen op de arbeidsmarkt biedt. Wanneer de huidige job door fysieke of mentale redenen niet meer mogelijk is. Of voor oudere werkzoekenden om op die manier langer aan de slag te kunnen blijven. Zo komt VDAB tegemoet aan zowel de individuele noden van de werkzoekende, als de noden van de arbeidsmarkt.

OKOT verpleegkunde

In 2014 zijn er 1446 OKOT-opleidingen verpleegkunde opgestart.

 

2010

2011

2012

2013

2014

HBO  (hogere beroepsopleiding)

1020

851

1050

1352

1191

PBA (professionele bachelor)

335

295

375

427

255

TOTAAL

1355

1146

1425

1779

1446

In vergelijking met 2013 zien we een daling van zowel het aantal hooggeschoolde (-101 kandidaten) als laag- en middengeschoolde (-232 kandidaten) werkzoekenden. Deze daling is toe te schrijven aan verschillende oorzaken. De OKOT’s voor onderwijzer en kleuteronderwijzer kwamen meer in de kijker en hierop werd opvallend meer ingeschreven (van 117 naar 260 inschrijvingen). Deze opleidingen trekken mensen aan met een vergelijkbaar profiel als de opleidingen verpleegkundige. Daarnaast is er ook de recente berichtgeving in de media dat door besparingen vooral in ziekenhuizen, het aantal aanwervingen van verzorgend en verplegend personeel momenteel wat getemperd is. En ook het uniform hanteren van de toelatingsvoorwaarden voor alle OKOT's door VDAB zal voor een aantal mensen meegespeeld hebben.

De Zorg

VDAB werkt nauw samen met de scholen en de zorgambassadeur. De vraag naar verzorgend en verplegend personeel zal ook in de toekomst belangrijk blijven en alle bewegingen worden dan ook zorgvuldig opgevolgd. De sector biedt prachtige beroepskansen. Ook voor mensen met een hart voor de zorg, die niet in aanmerking komen voor een OKOT kunnen er mogelijkheden bestaan via opleidings- en loopbaancheques. Meer informatie via vdab.be of 0800 30 700 (weekdagen van 8-19u).

Meer informatie: 

Bartelijne van den Boogert
woordvoerder VDAB
Tel: 0499 54 16 77