U bent hier

Onze persberichten in 2016

Naar aanleiding van de European Skills Week lanceert VDAB, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, samen met GRAFOC, het Sector-en Vormingsfonds voor arbeiders uit de printmedia industrie voor de Vlaamse Gemeenschap een nieuwe vorm van leren op de werkvloer: ’Bedrijfsleren’.
Nationale vereniging voor HR ziet het licht.
Eind november waren er in Vlaanderen 216.738 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) of 7,19% van de beroepsbevolking.
VDAB, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, startte in samenwerking met GRAFOC, het Sector-en Vormingsfonds voor arbeiders uit de printmedia industrie voor de Vlaamse Gemeenschap, een proefproject op binnen de printmedia industrie in Oost- en West-Vlaanderen: Bedrijfsleren.
Eind oktober waren er in Vlaanderen 220.920 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) of 7,32% van de beroepsbevolking.
Het project @level2work is een samenwerking tussen vele partners: VDAB, ACTIRIS, VBO, Departement Onderwijs, Agentschappen Inburgering en Integratie met de steun van de Vlaamse Overheid en het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie.
In de bres voor hoogopgeleide anderstaligen.
VDAB wil een toonaangevende Vlaamse Overheidsorganisatie zijn door een samenwerkingsakkoord aan te gaan met Inter.
Vlaanderen telt eind september 229.727 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 8.009 of 3,4% minder dan een jaar eerder. De dalende trend zet zich daarmee door.
VDAB zoekt momenteel een tiental instructeurs voor zijn opleidingscentra in Vlaanderen.
Werkzoekenden kijken positief aan tegen het werken bij een kleine onderneming.
In Brussel is de kennis van het Nederlands bij werkzoekenden vaak een pijnpunt. VDAB start nu met taalbaden, gefocust op werk en solliciteren.
Vlaanderen telt eind augustus 241.622 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 6.204 of 2,5% minder dan een jaar eerder. De dalende trend zet zich daarmee door.
Samen met vele scholieren en studenten neemt ook Cindy Dewaele een nieuwe start vandaag. Net voor de zomer van dit jaar werd ze door de Vlaamse Regering benoemd als Algemeen Directeur Arbeidsmarktbeheer van VDAB.
Vlaanderen telt eind juli 238.093 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 7.320 of 3% minder dan een jaar eerder.
Vlaams Minister Muyters van Werk en Staatssecretaris Francken van Asiel en Migratie ondertekenden vandaag een intentieverklaring om de structurele samenwerking tussen VDAB en Fedasil tot stand te brengen.
Unieke samenwerking met Jobsplus (Malta)
It has been more than 12 years since VDAB together with WCC made the first steps in matching people with jobs. The matching tool makes it possible to link job seekers and vacancies on the basis of competences, amongst other things.
Vlaanderen telt eind juni 214.720 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 6.550 of 3% minder dan een jaar eerder.
Hoe maakt Jobsplus gebruik van de expertise van VDAB? Welke rol speelt WCC? Hoe is deze samenwerking tot stand gekomen? Waaruit bestaat de concrete samenwerking? Deze en andere vragen worden beantwoord in een persconferentie door de experten van VDAB en Jobsplus.
Gisteren is Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB, in Amsterdam unaniem verkozen tot voorzitter van het Europees Netwerk van Publieke Arbeidsbemiddelingsdiensten (ENPES).
Bruggen bouwen tussen onderwijs en arbeidsmarkt
Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen
Hoe zit het ondertussen met het aantal jongeren die het secundair en voortgezet onderwijs verlaten zonder diploma? Is hun aantal verder gedaald of blijft het probleem bestaan? Ontdek het in het nieuwste Schoolverlatersrapport van VDAB.
Vlaanderen wil een topregio zijn binnen de Europese Unie inzake economie en arbeidsmarkt. Dat Vlaanderen het niet slecht doet, blijkt o.a. uit onze werkloosheidsgraad, die lager is dan deze van alle Europese lidstaten. Op andere gebieden moeten we slechts enkele lidstaten laten voorgaan.
Vlaanderen telt eind mei 213.076 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 7.113 of 3,2% minder dan vorig jaar. Sinds augustus vorig jaar is er telkens een daling jaar-op-jaar.
Een opleiding volgen in het Nederlands in Brussel? Te weinig Brusselse werkzoekenden weten dat het kan. Of dat kennis van het Nederlands een troef is in de zoektocht naar werk.
Deze week organiseert UNIZO zijn startersroadshow. Ook VDAB wil jongeren warm maken voor het ondernemerschap.
Alweer 1.400 werkzoekenden zullen dit schooljaar een onderwijsdiploma behalen. Tijdens hun werkloosheid volgen ze een zogenaamd OnderwijsKwalificerend OpleidingsTraject (OKOT).
VDAB lijst knelpuntberoepen 2016
Vlaanderen telt eind april 218.725 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 9.030 of 4% werkzoekenden minder dan vorig jaar. De dalende trend diept zich uit.
Ervaring werkt. Die boodschap brachten de medewerkers van VDAB donderdag live bij 16.197 Vlaamse werkgevers.
VDAB Vlaams-Brabant en hogeschool UCLL ondertekenen op 14 april 2016 een akkoord om diepgaander samen te werken. Beide instellingen willen hun aanbod optimaal op elkaar afstemmen.
De European Employers' Day (EED) is een initiatief van de Europese publieke werkgelegenheidsdiensten. Met deze actie willen ze het belang van hun samenwerking met werkgevers onderstrepen. Ze inspireren zich daarbij aan een vroegere actie van VDAB.
Vlaanderen telt eind maart 225.107 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 8.057 of 3,5% minder dan vorig jaar. De dalende trend zet zich daar mee door.
Shaireen Aftab, woordvoerder VDAB, zal tijdelijk afwezig zijn tot 20 juni 2016.
Vlaanderen telt eind februari 230.129 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 7.072 of 3% minder dan vorig jaar.
VDAB en het Belgisch ontwikkelingsagentschap BTC slaan de handen in elkaar.
De selectieprocedure voor de directiefunctie van VDAB Limburg is afgerond: op 1 maart 2016 start Jo De Cock als provinciaal directeur van VDAB Limburg.
Vlaanderen telt eind januari 232.931 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 6.636 of 2,8% minder dan vorig jaar.
Sinds mei 2015 zijn de asielaanvragen sterk gestegen. VDAB verwacht naar schatting 10 000 extra nieuwkomers vanaf het voorjaar 2016, een verdrievoudigde instroom.
Vlaanderen telt eind december 228.987 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 710 of 0,3% minder dan vorig jaar.