U bent hier

In de bres voor hoogopgeleide anderstaligen

De instroomcijfers van VDAB tonen aan dat 1 op 4 van de ingestroomde anderstaligen hoogopgeleid is. Echter is dat niet te merken in de jobaspiraties van deze hoogopgeleide anderstaligen in hun bemiddelingstraject naar werk. Schoonmaker, magazijnier, productiemedewerker,… zijn de meest voorkomende jobs die anderstaligen aangeven te willen doen. Op deze manier gaat er veel bestaand en potentieel talent verloren op de arbeidsmarkt. Om dat te voorkomen hebben vele partners de handen in elkaar geslagen om hoogopgeleide anderstaligen een job te geven dat overeenstemt met hun opleidingsniveau. 

Het project @level2work heeft de ambitie om de hoogopgeleide anderstaligen in kaart te brengen en ze via verschillende acties toe te leiden naar werk. 
Om vraag en aanbod, werkzoekende hoogopgeleide werkzoekende en werkgever met elkaar te verbinden is het idee van een 'one-stop-shop' aangevat. Een digitaal platform wordt gecreëerd waar de hoogopgeleide anderstalige en werkgever alle informatie kunnen terugvinden over het bestaand aanbod. Het contactloket is een fysiek loket waar hoogopgeleide anderstaligen begeleid worden in hun traject naar werk.
Daarnaast zijn er de geïntegreerde taaltrajecten die bestaan uit verschillende componenten op maat van werkzoekende hoogopgeleide anderstalige. Zo worden lessen Nederlands en loopbaanoriëntatie geïntegreerd naar één geheel.
Om de werkgevers te ondersteunen wordt er meer gewerkt gemaakt om het bestaand instrumentarium van het werkplekleren verder uit te bouwen. Hierbij staat integrale coaching centraal. Ook is er aandacht voor taal- en algemene arbeidsmarktcompetenties.
De educatieve trajecten zijn trajecten naar werk die bestaan uit korte termijn en lange termijnplannen. Er wordt gewerkt met loopbaanpaden en loopbaanontwikkeling op maat van de hoogopgeleide anderstalige werkzoekenden. 

De rode draad doorheen de verschillende acties van het project @level2work is 'integratie door werk' met de focus op talent en competenties. 

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB: "Het project @level2work is een mooi voorbeeld van samenwerking en verbinding tussen verschillende partners met de focus op talent en competenties van werkzoekenden. Elk talent is nodig op onze arbeidsmarkt. Door een platform te creëren waar werkgevers, hoogopgeleide anderstaligen en het bestaand aanbod aan bemiddeling en opleiding terug te vinden zijn, komen we tegemoet aan een belangrijke behoefte. @level2work moet leiden tot het talentenhuis voor hoogopgeleide anderstaligen.

Michel Vermaerke, Voorzitter VBO Taskforce Vluchtelingen, CEO Febelfin“Vluchtelingen die met succes geïntegreerd zijn op de arbeidsmarkt dragen bij tot de groei en welvaart van hun gastland. Werkgevers, arbeidsbemiddelaars, hulporganisaties en alle overheden in dit land doen er goed aan de handen in elkaar te slaan om deze complexe uitdaging aan te gaan, die van groot economisch, maatschappelijk en menselijk belang is voor onze samenleving.”
 
Caroline Mancel, adjunct-directeur-generaal Actiris: “Er zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest permanent bijna 2.000 hoogopgeleide nieuwkomers als werkzoekende ingeschreven bij Actiris. Combineer dat cijfer met de grote vraag naar hoogopgeleiden in Brussel en het is duidelijk: het gaat om een belangrijk potentieel dat we moeten proberen benutten. Daarom zijn we verheugd dat Actiris de nieuwe Brusselse ‘proeftuin’ voor het @level2work-project mag coördineren.

Gunther Vanneste, Operationeel Directeur Agentschap Integratie en Inburgering: "Veel nieuwkomers zijn vragende partij voor een snelle doorstroom tot de arbeidsmarkt. Toegang tot de arbeidsmarkt is essentieel voor een vlotte integratie en inburgering van anderstaligen.  Dankzij de samenwerking met VDAB, bieden wij nieuwkomers een one-stop-shop voor werkgerelateerde thema’s zoals loopbaanbegeleiding, flexibele inburgeringstrajecten en geïntegreerde trajectbegeleiding."

Wouter Van Bellingen, Directeur Minderhedenforum: "Nieuwkomers, hoogopgeleid of niet, zijn een meerwaarde voor de samenleving. De samenleving heeft meer dan ooit nood aan de valorisering van hun competenties, vaardigheden én diploma’s. Het is belangrijk om te vertrekken we vanuit de context van nieuwkomers. Hoogopgeleide anderstalige brengen onze samenleving waardevolle bagage mee. In plaats van te vertrekken uit een instellingsreflex en verkokering moeten we meer structurele samenwerking stimuleren tussen inburgering, onderwijs om talent zo snel mogelijk te valoriseren. Dit project @level2work is een mooie samenwerking dat hopelijk inspiratie zal leveren voor vele anderen."

Petra Vanspauwen, Galilei Employability"@level2work is voor Galilei een uitdagend project waarin wij de talenten van nieuwkomers zullen inzetten als een meerwaarde voor de Vlaamse arbeidsmarkt. Deze nieuwkomers via arbeid integreren betekent een win/win voor alle partijen. Voor bedrijven zullen dit loyale medewerkers zijn die door hun kennis en inzet bijdragen aan de groei van hun organisatie. De deelnemers voelen zich gerespecteerd en krijgen door dit project de kans om zich te ontplooien en te integreren in onze maatschappij."

Winnie Valbracht, Cronos IT: "Naast kennis en kunde, is het voor de Cronos Groep even belangrijk dat onze medewerkers beschikken over doorzettingsvermogen en de ‘wil om ervoor te gaan’. Een houding die we terugvinden bij vluchtelingen die al vele obstakels hebben overwonnen."

 

Meer informatie: 

Shaireen Aftab
woordvoerder VDAB
Tel: 02 506 12 34
Gsm: 0486 95 14 49