U bent hier

De werkloosheidscijfers van december 2015

Vlaanderen telt eind december 228.987 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 710 of 0,3% minder dan vorig jaar.

De werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering (WZUA) dalen met 3,7%. Opmerkelijk is de sterke afname bij de jongeren in beroepsschakelingstijd (-13,5%). De vrij ingeschreven werkzoekenden (+20,8%) daarentegen klokken hoger af. O.a. het activeringsbeleid heeft daar debet aan. VDAB spoort de werknemers die tijdens hun vooropzeg niet moeten werken, aan om zich dan al in te schrijven als werkzoekende. De restgroep ‘Andere’ (+16,6%) laat eveneens een flukse stijging zien. ‘Andere’ omvat de werkzoekenden ten laste van het OCMW maar ook de deeltijds lerenden zonder baan.

De evolutie naar leeftijd is ongelijk. Terwijl de jeugdwerkloosheid (-0,3%) en de werkloosheid bij de middenleeftijdsgroep (-3%) krimpen, groeit het aantal werkzoekenden in de oudste leeftijdsgroep (+5,2%) door de langere beschikbaarheid. Het aantal werkzoekende 60-plussers stijgt zo met 155,4% van 3.578 in december 2014 naar 9.138 in 2015.

Het aantal kortdurige (-1,9%) werkzoekenden zakt. Idem dito voor de groep die 1 tot 2 jaar werkzoekend (-7,8%) is. De zeer langdurige werkloosheid – langer dan twee jaar – groeit met 7,8%, vooral doordat 50-plussers langer beschikbaar moeten blijven.

De werkloosheid daalt in West- en Oost-Vlaanderen. Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg noteren daarentegen licht hoger.

Links:

Meer informatie: 

Shaireen Aftab
woordvoerder VDAB
Tel: 02 506 12 34
Gsm: 0486 95 14 49