U bent hier

Nieuwe datavisualisatie: Vlaanderen binnen Europa

Vlaanderen wil een topregio zijn binnen de Europese Unie inzake economie en arbeidsmarkt. Dat Vlaanderen het niet slecht doet, blijkt o.a. uit onze werkloosheidsgraad, die lager is dan deze van alle Europese lidstaten. Op andere gebieden moeten we slechts enkele lidstaten laten voorgaan.

Toch is Vlaanderen er nog niet. Met een werkzaamheidsgraad van 71,9% is Vlaanderen nog een eind verwijderd van de Europese doelstelling van 75%. De positie van verschillende kansengroepen op onze arbeidsmarkt is zwak. Zo is in Vlaanderen slechts 53.7% van de personen geboren buiten de EU aan de slag. Enkel Griekenland en de andere Belgische gewesten scoren nog lager.

Om Vlaanderen vlotter te vergelijken met de rest van Europa, lanceren het Steunpunt Werk, het Departement Werk en Sociale Economie en VDAB vandaag een nieuwe online-toepassing ‘Vlaanderen binnen Europa’. Hierin worden via 25 arbeidsmarktindicatoren en meer dan 200 invalshoeken de cijfers voor Vlaanderen vergeleken met deze van de andere Belgische gewesten en van alle EU-lidstaten.

De publicatie ‘Vlaanderen binnen Europa, een gekleurde blik op de arbeidsmarkt’ leert ons welke lessen we kunnen trekken uit een Europese vergelijking van de Vlaamse werkzaamheidsgraad.

De toepassing Vlaanderen binnen Europa bevat echter nog veel meer informatie. Naast de werkzaamheidsgraad kunnen ook cijfers gevonden worden over werkloosheid, kwalificatieniveau, deeltijdse arbeid, kinderen die opgroeien in gezinnen waar niemand werkt, enz.
 
Door middel van dezelfde technologie waarin ook Arvastat werd gebouwd, proberen we voor iedereen in een oogopslag duidelijk te maken waar Vlaanderen voorop loopt, waar we achterop hinken, welke Europese lidstaten koploper zijn en welke landen achterop hinken.
 
Links:

steunpuntwerk.be/vlaanderen-binnen-europa
werk.be/vlaanderen-binnen-europa
europa.vdab.be
 
De publicatie over de Vlaamse werkzaamheidsgraad vindt u hier.

Meer informatie: 

Michelle Sourbron
Steunpunt Werk
Michelle.sourbron@kuleuven.be
016 32 30 80
 
Willem De Klerck 
Studiedienst Departement WSE 
Willem.deklerck@wse.vlaanderen.be
0474 48 57 60 
 
Willem Vansina
Verantwoordelijke Arbeidsmarktinformatie
Willem.vansina@vdab.be
02 506 12 04
0499 59 49 26