U bent hier

Vlaamse expertise ingezet voor Belgische ontwikkelingssamenwerking

Brussel,  29 februari 2016  

In het kader van de Belgische internationale samenwerking gaan VDAB en BTC een beroep doen op elkaars expertise om projecten in het buitenland te ondersteunen. Carl Michiels, voorzitter van het directiecomité van het Belgisch ontwikkelingsagentschap BTC, en Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), ondertekenen vandaag een overeenkomst om de samenwerking te bezegelen.

BTC en VDAB gaan nauw samenwerken om ondersteuning te bieden aan projecten in het buitenland die gericht zijn op het technisch onderwijs, de beroepsopleiding en de aansluiting met de arbeidsmarkt. De eerste concrete samenwerking in Oeganda, Palestina en de Democratische republiek Congo is in voorbereiding; het gaat onder meer om de coaching van opleidingscentra op het vlak van efficiënt beheer en diversificatie van activiteiten. Andere samenwerkingsmogelijkheden hebben betrekking op het ontwikkelen van nieuwe financieringsinstrumenten (opleidingsfondsen), het opzetten van eenvoudige arbeidsmarktinformatiesystemen en het ondersteunen van publiek-private samenwerking.

Voor het Belgisch ontwikkelingsagentschap is het meer dan ooit belangrijk om samenwerkingsverbanden te sluiten met Belgische en geregionaliseerde overheidsdiensten, omdat zij over bijzonder waardevolle expertise beschikken die ook internationaal erg hoog staat aangeschreven,” aldus Carl Michiels.

Het ter beschikking stellen van expertise in het kader van de internationale solidariteit is ook voor VDAB bijzonder relevant. Het sluit aan bij haar strategische doelstelling om te investeren in interregionale, Europese en internationale netwerken zodat VDAB haar ‘good practices’ met de buitenwereld kan delen om klaar te zijn voor de uitdagingen van de toekomst.

De expertise van VDAB op het vlak van arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding wordt internationaal gewaardeerd. Het Europees Netwerk van Arbeidsbemiddelingsdiensten noemde VDAB vorig jaar nog een voorloper in zijn branche.

Samenwerken met het Belgisch ontwikkelingsagentschap is een bewuste keuze,” zegtVDAB-topman Fons Leroy. “Wij willen onze maatschappelijke betrokkenheid in de verf zetten en kunnen dat niet beter doen door in zee te gaan met de experts van de internationale samenwerking.”

Contact en meer informatie:

Shaireen Aftab 
Woordvoerder VDAB
shaireen.aftab@vdab.be 
02 506 12 34 - 0486 951 449

Niels De Block
Expert onderwijs
niels.deblock@btcctb.org
02 505 18 53 - 0475 760 319

Meer informatie: 

Shaireen Aftab
woordvoerder VDAB
Tel: 02 506 12 34
Gsm: 0486 95 14 49