U bent hier

9 van de 10 Vlaamse schoolverlaters na 1 jaar aan het werk

1 jaar nadat ze de schoolbanken hebben verlaten, blijkt dat 88,7% van de Vlaamse schoolverlaters aan het werk is. Dat staat in de 26e studie van de Vlaamse schoolverlaters die Vlaams minister van Werk Philippe Muyters vandaag samen met de VDAB voorstelde. Slechts 3,5% van de schoolverlaters heeft in dat eerste jaar geen enkele werkervaring opgedaan.

De Vlaamse arbeidsmarkt heeft, net als andere landen, te lijden onder de mondiale crisis. Toch blijkt dat van de 72.128 schoolverlaters in 2011-2012 “slechts” 8.449 jongeren na één jaar nog niet aan het werk zijn. In vergelijking met het Europees gemiddelde scoort Vlaanderen hier bijzonder goed. Vlaams minister Philippe Muyters: “Europa kent een gemiddelde jeugdwerkloosheid van 22%. In dat cijfer zitten natuurlijk nog andere mensen danschoolverlaters, maar via de Eurostat-gegevens weten we dat we hiermee aan de top van Europa staan. Onze schoolverlaters en de opleiding die ze genoten worden echt wel gesmaakt op de arbeidsmarkt.”

Hoe dan ook is er ruimte voor verbetering. Minister Muyters: “Elk studieniveau biedt kansen op de arbeidsmarkt, maar uit ons rapport komt heel duidelijk naar voren dat sommige richtingen meer of minder uitzicht geven op een job. Wie bijvoorbeeld enkel een ASO-diploma heeft, komt maar moeilijk aan de bak. Dat hoeft ook niet te verbazen, want dat blijft een zeer algemene opleiding, waarin werkgevers weinig concrete aanknopingspunten voor een job vinden.”

Een ander opvallend punt uit de studie is dat de schoolverlaters uit de richtingen Gezondheids- en welzijnswetenschappen maar moeilijk hun weg vinden in bijvoorbeeld de gezondheidssector. “De gezondheidssector schreeuwt om arbeidskrachten, dus net daar zou je verwachten datschoolverlaters het zeer goed doen. Dat blijkt niet het geval te zijn. De sector vindt blijkbaar dat die schoolverlaters nog niet voldoende gekwalificeerd zijn om onmiddellijk in een job te stappen. We zullen daar het gesprek met de sector en de onderwijsactoren moeten aangaan om te zien hoe we dat kunnen oplossen”, zegt Vlaams minister Muyters.

Maar het zorgenkind blijkt de ongekwalificeerde uitstroom. Dat zijn mensen die zonder diploma op de arbeidsmarkt terechtkomen. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “In de eerste plaats moedig ik iedereen aan om toch een kwalificatie te halen. Dan stijgen je kansen zienderogen. Maar voor wie daar niet in slaagt, staat het beleidsdomein Werk klaar met opvang. We proberen hen werkervaringen aan te bieden, zodat ze aantrekkelijker worden voor toekomstige werkgevers. We zetten in op werkplekleren, werkinlevingsplaatsen en instapstages. Bij de jongste budgetcontrole heb ik nog 5 miljoen euro extra middelen verkregen voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Ik zal die inzetten op de plaatsen waar de nood het hoogst is.”

Meer informatie: 

Thomas Pollet
Woordvoerder van minister Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport
02 552 67 07 -  0474 69 56 08
thomas.pollet@vlaanderen.be