U bent hier

Arbeidsmarkt smeekt om technisch geschoold personeel

Crisis of geen crisis, in Vlaanderen zijn er altijd beroepen waarvoor er moeilijk geschikte kandidaten gevonden worden. Soms is de oorzaak te weinig afgestudeerden,  soms zijn het eerder de werkomstandigheden of het loon die een beroep minder aantrekkelijk maken. Elk jaar brengt VDAB deze beroepen in kaart. Vandaag publiceren we de lijst met knelpuntberoepen voor 2014. 

Klassiekers blijven bestaan

Structureel blijven de grootste knelpuntberoepen in Vlaanderen dezelfde. Naast onder meer beroepen uit de horeca of de gezondheidszorg, blijft de zoektocht naar technisch geschoold personeel moeizaam verlopen. Het gaat over techniek in de brede zin: van ingenieurs, over onderhoudstechnici tot gespecialiseerde vaklui voor de bouw. Zelfs binnen beroepen die niet onmiddellijk met techniek geassocieerd worden, blijken technische competenties het struikelblok in de rekrutering. Verkopers, commerciële bedienden of leerkrachten zijn op zich geen knelpunt, tot er ook technische competenties gevraagd worden. Bijvoorbeeld verkoper in een doe-het-zelf zaak, technische vakleerkrachten in BSO of TSO.

Uit de lijst

Toch zijn er een aantal verschuivingen in vergelijking met de vorige jaren. “Door de grotere internationale concurrentie, zien we voor het eerst in jaren het aantal knelpuntberoepen in de bouw dalen,” zo stelt VDAB vast. “Beroepen zoals schilder-decorateur, waar we de afgelopen jaren al merkten dat het tekort aan personeel steeds kleiner werd, verdwijnen dit jaar van de lijst.”
 
Ook boekhouder, eveneens een klassieker, verdwijnt van de knelpuntenlijst. “Dit betekent echter niet dat alle financiële profielen vandaag makkelijk te vinden zijn,” verduidelijkt VDAB. “Maar de huidige werkzoekenden met een financiële achtergrond missen vaak de gespecialiseerde competenties om beroepen zoals financiële auditor in te vullen.” Dit maakt financieel auditor een kwalitatief knelpuntberoep: er zijn onvoldoende werkzoekenden met de nodige gespecialiseerde competenties om deze functie op te nemen.

Techniek blijft chique

De grootste uitdaging zijn de structurele, kwantitatieve knelpuntberoepen. De arbeidsmarkt smeekt om technisch geschoolde arbeidskrachten. Maar, er kiezen te weinig jongeren voor opleidingen die voorbereiden op deze technische beroepen. Hoewel de crisis een aantal technische beroepen van de lijst doet verdwijnen, blijft dit hét structurele tekort op de Vlaamse arbeidsmarkt. Meer jongeren en hun ouders doen inzien dat techniek, wetenschap en wiskunde een heel mooie toekomst bieden blijft de boodschap.

De volledige lijst van knelpuntberoepen 2014 vindt u op /trends/vacatureanalyse.shtml.

- De knelpuntberoepenlijst is vanaf dit jaar gebaseerd op de Competent-beroepencodes van de SERV en kan dus niet zonder meer vergeleken worden met lijsten van vorige jaren. 
- De gedetailleerde studie van de knelpuntberoepen, die cijfers en duiding per knelpuntberoep bevat, wordt in de zomer gepubliceerd.
Meer informatie: 

Bartelijne van den Boogert, woordvoerder VDAB
bartelijne.vandenboogert@vdab.be, 02 506 12 34 of 0499 54 16 77
 
Willem Vansina, verantwoordelijke arbeidsmarktinformatie VDAB
willem.vansina@vdab.be, 02 506 12 04 of 0499 59 49 26