U bent hier

Arbeidsmarktgegevens beschikbaar tot op wijkniveau

Brussel, 18 januari 2017

Als kenniscentrum beschikt VDAB over een schat aan informatie. Vorig jaar vernieuwde VDAB al Arvastat, de publieke zoekmachine voor werkzoekende- en vacaturecijfers. Meer dan 400 miljoen cijfers over de arbeidsmarkt zijn er in een fractie van een seconde publiek beschikbaar. Tot nog toe was ‘de gemeente’ het laagste geografisch niveau van deze cijfers. Vandaag gaat VDAB een stap verder door deze cijfers beschikbaar te maken tot op  het niveau van de wijk. Dit geeft lokale besturen de mogelijkheid om hun beleid en middelen nog beter af te stemmen op de plaatselijke werkloosheid.

VDAB behoort vandaag  al tot de wereldtop van arbeidsbemiddelingsdiensten wat betreft de verspreiding van arbeidsmarktcijfers. Sinds vele jaren kan men bij VDAB terecht voor de meest uiteenlopende data op het vlak van werkloosheid, vacatures, schoolverlaters, etc. Omdat VDAB ervan uitgaat dat deze gegevens publieke eigendom zijn, stelt ze een groot deel van haar data beschikbaar aan het publiek.

Maandelijks bericht VDAB over de evolutie van de werkzoekenden en het werkaanbod in Vlaanderen. Deze gegevens zijn te vinden in de Arvastat-toepassing van VDAB. Deze gegevens zijn beschikbaar tot op het niveau van de gemeenten. Vandaag stelt VDAB de mogelijkheid om deze gegevens nog verder uit te diepen tot op het niveau van de wijken.

Concreet bestaat de mogelijkheid om in een bepaalde wijk het aandeel laaggeschoolden, jonge werkzoekenden, mannen of vrouwen te raadplegen. Om de informatie toegankelijker en visueel aantrekkelijker te maken worden alle cijfers aangevuld met grafieken en kaarten. Ook geven de evolutiegrafieken aan waar het de goede op gaat of welke wijken er best wat extra aandacht kunnen gebruiken.

De behoefte aan werkloosheidsgegevens tot op wijkniveau leidde in het verleden al tot een, weliswaar niet systematische, rapportering over wijkgegevens door VDAB voor 26 gemeenten. Door de mogelijkheid te creëren om alle wijkgegevens in Arvastat te implementeren kan dit nu (op aanvraag) uitgebreid worden voor alle geïnteresseerde gemeenten en steden in Vlaanderen.

De rapportering op wijkniveau kan in sommige gevallen gepaard gaan met kleine aantallen. Dit heeft 2 consequenties. Enerzijds moet de gebruiker rekening houden met de statistische relevantie: een stijging met 50% kan gewoon betekenen dat het aantal werkzoekenden in een wijk stijgt van 4 naar 6, wat uiteraard geen dramatische evolutie is. Anderzijds is er in de Arvastat-toepassing een privacy-regel ingebouwd: de waarden 1, 2 en 3 worden niet langer weergegeven, maar zijn vervangen door een streepje.

 

Arvastat is te raadplegen op  arvastat.vdab.be

Meer informatie: 

Shaireen Aftab
woordvoerder VDAB
Tel: 02 506 12 34
Gsm: 0486 95 14 49