U bent hier

Arvastat: nu nóg uitgebreider!

Arvastat is de belangrijkste datavisualisatie op het vlak van Vlaamse werkloosheids- en vacaturestatistieken van de dienst Monitoring van VDAB, met maandelijks meer dan 10.000 bezoekers. Het is dan ook logisch dat het up-to-date houden van deze toepassing een belangrijke bekommernis is. Dit houdt in dat Arvastat geregeld aangepast en uitgebreid wordt. Ook nu is dat weer het geval – hierbij een overzicht.

  • Nieuwe kenmerkendashboards

Naast de basisstatistieken en de detailtabellen (+ de wijkgegevens bij NWWZ) is er vanaf nu een nieuw dashboard beschikbaar in Arvastat: kenmerken. De bedoeling van dit dashboard is om nóg gebruiksvriendelijker met enkele muisklikken één van de miljarden combinaties van werkzoekenden- en vacaturecijfers te visualiseren, dit gewoon door op de balkjes in de verschillende grafieken de gewenste selectie te maken. Alle andere grafieken passen zich meteen aan.

Het bijzondere aan deze nieuwigheid is dat de toepassing multiselective is. Je kan dus bijvoorbeeld verschillende gemeenten samen selecteren en bijgevolg de kenmerken hiervan bekijken. Waar bestandstechnisch mogelijk, is zelfs een werkloosheidsgraad raadpleegbaar (luik NWWZ). 

  • Andere indeling NWWZ naar leeftijd

Er zijn in het luik NWWZ van Arvastat twee indelingen naar leeftijd, nl. basis en detail. In deze detail-indeling verandert er niets, maar de indeling basis telt vanaf nu 4 categorieën i.p.v. 3: <25 jaar, 25 t/m 39 jaar, 40 t/m 54 jaar, en >=55 jaar komt in de plaats van <25 jaar, 25 t/m 49 jaar, en >=50 jaar.
Alle data en tijdreeksen in Arvastat zijn in die zin aangepast.

  • Werkloosheidscijfers tot op wijkniveau voor Mechelen en Lier

Op vraag van de stad Mechelen is de wijkindeling van de werkloosheidsrapportering in Arvastat aangepast. De stad Lier heeft in het voorjaar een aanvraag ingediend om ook haar cijfers tot op wijkniveau te kunnen raadplegen. Vanaf nu zijn deze geïntegreerd in Arvastat. Hiermee komt het totaal aantal gemeenten met wijkgegevens op 35. Samen vertegenwoordigen zij bijna de helft van de totale Vlaamse werkloosheid.

  • Verfijning van de wijkgegevens

Periodiek vraagt de dienst Monitoring van VDAB aan Statbel de meest recente bestanden op die adressen (van de NWWZ) toekennen aan statistische sectoren, die op hun beurt samengevoegd worden tot wijken. Het is belangrijk om te kunnen beschikken over de meest recente bestanden om het aantal NWWZ dat niet kan toegekend worden aan een bepaalde wijk tot het minimum te beperken (door de aanleg van een nieuwe straat bijvoorbeeld zouden op basis van oude bestanden deze NWWZ niet kunnen toegewezen worden aan een wijk).

Vanaf deze maand maken we gebruik van dergelijke nieuwe bestanden, waardoor nog amper 1,44% van de NWWZ van de 35 deelnemende gemeenten niet kan toegewezen worden aan een bepaalde wijk, tegenover 3,05% met het oude bestand. Dit komt overeen met meer dan 1.400 NWWZ die bijkomend zijn toegewezen aan een wijk. Ook hier zijn alle cijfers uit het verleden herberekend om een reeksbreuk te vermijden.

Alle gemeenten met werkloosheidscijfers tot op wijkniveau zijn hiervan op de hoogte gebracht met een individueel excel-bestand dat de impact van het gebruik van deze nieuwe bestanden verduidelijkt.

We hopen met deze aanpassingen en uitbreidingen onze talrijke interne en externe gebruikers van dienst te zijn in hun toekomstige exploratie van Arvastat.
 
arvastat.vdab.be

Meer informatie: 

Joris Ghysels
Manager Monitoring VDAB
joris.ghysels@vdab.be
02 506 13 53