U bent hier

De werkloosheidscijfers van april 2012

Vlaanderen telt eind april 191.395 werkzoekenden, dat zijn er 3.568 of 1,9% meer dan vorig jaar. 6,49% van de beroepsbevolking is werkzoekend. Deze stijging geeft echter een vertekend beeld doordat de uitzendkrachten trager worden uitgeschreven sinds dit jaar. De berekening van het standcijfer van april 2012 volgens de vroegere methode laat het aantal niet-werkende werkzoekenden zakken van 191.395 tot 185.900, dat is 1,0% lager dan het cijfer van april 2011.

Voortaan worden uitzendkrachten pas weggelaten uit de statistieken wanneer ze minstens tien dagen op 28 gewerkt hebben. Vroeger was dit al vanaf de eerste dag. Door die nieuwe berekening staan er nu 5.495 werkzoekenden extra in de statistieken. In de tabellen speelt dat effect het meest bij de jongeren in ‘Beroepsinschakelingstijd’ (BIT). Dat komt doordat jongeren oververtegenwoordigd zijn bij de uitzendkrachten.

De leeftijdsgrens voor de sluitende aanpak van de werkzoekenden is recent verschoven tot 55 jaar. Opvallend is dat de leeftijdstranche 50 tot 55 daalt met 6,9%. Sinds 2010 hebben asielzoekers in procedure na een wachttijd van 6 maanden het recht om te werken en zich dus ook in te schrijven als werkzoekende zolang hun asielprocedure verder loopt. Dat verklaart samen met de afwikkeling van de regularisatiecampagne, de opvallende toename van de vrij ingeschreven werkzoekenden (+8,6%) en de werkzoekenden van allochtone origine (+8,9%).

Bekijk ook het werkloosheidsbericht of raadpleeg de werkloosheidsstatistieken in Arvastat.

Meer informatie: 

Thomas Pollet
Woordvoerder van minister Philippe Muyters
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport
02 552 67 07 -  0474 69 56 08

Anneke Ernon
woordvoerder VDAB
Tel: 02 506 12 34.