U bent hier

De werkloosheidscijfers van april 2013

Vlaanderen telt 210.176 werkzoekenden. Dat zijn er 18.781 of 9,8% meer dan vorig jaar. De double dip versnelt het stijgingsritme.

54,7% van de werkzoekenden zijn mannen. Tot voor de crisis waren er steevast meer vrouwelijke dan mannelijke werkzoekenden: in april 2008 tekenden de mannen nog voor een aandeel van 47,8%. De crisis deed de situatie kantelen doordat vooral ‘mannelijke’ jobs in de industrie verloren gingen terwijl de tertiaire en quartaire sector, met een hoger aandeel vrouwen, beter stand hielden. Niet enkel in absolute cijfers stijgt de mannelijke werkloosheid boven de vrouwelijke uit, ook qua werkloosheidsdruk. De werkloosheidsgraad (mannen 7,18%, vrouwen 6,99%) drukt de verhouding uit tussen aantal werkzoekenden en de beroepsbevolking. De noemer is de beroepsbevolking 2011 zoals berekend door het Steunpunt WSE.

De overzichtstabel signaleert een sterke toename van de jeugdwerkloosheid (+15,5%) en van de vrij ingeschreven werkzoekenden (+17,5%). Deze laatste groep omvat o.a. herintreders, werknemers in vooropzeg die tijdens de opzeg niet moeten werken en migranten die niet in aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering of leefloon. 

Bekijk ook het werkloosheidsbericht of raadpleeg de werkloosheidsstatistieken in Arvastat

Meer informatie: 

Tinne Stukkens
Communicatiemedewerker van minister Philippe Muyters
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport
02 552 67 35 - 0498 36 37 85

Anneke Ernon
woordvoerder VDAB 
Tel: 02 506 12 34