U bent hier

De werkloosheidscijfers van april 2017

Eind april telt Vlaanderen 209.172 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 9.553 of 4,4% minder dan vorig jaar. De dalende trend houdt aan sinds augustus 2015. 

De WZUA’s zijn met 144.921 of  69,3%, met voorsprong de grootste groep binnen de NWWZ. De WZUA’s dalen op jaarbasis met 7,7%. De jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) krimpen eveneens (- 6,8%). 
Er is een status-quo bij de vrij ingeschreven werkzoekenden (-0,1%).
De restgroep ‘Andere’ (+17,7%) stijgt daarentegen. Erkende vluchtelingen met een leefloon die zich registreren als werkzoekende worden bij deze groep geteld.

Opmerkelijk is dat ondanks de langere beschikbaarheid van de oudere werkzoekenden er minder werkzoekende 50-plussers zijn. De 50- tot 55-jarigen en de 55- tot 60-jarigen (allebei -8,2%) compenseren de toename bij de 60-plussers (+9,5%).

De werkloosheid daalt in alle provincies met Limburg (-8,6%) als absolute koploper. 

Links:
·  Werkloosheidsberichten: http://vdab.be/trends/berichten/
·  Arvastat: http://arvastat.vdab.be

Meer informatie: 

Shaireen Aftab
woordvoerder VDAB
Tel: 02 506 12 34
Gsm: 0486 95 14 49