U bent hier

De werkloosheidscijfers van augustus 2012

Eind augustus telt Vlaanderen 224.325 werkzoekenden, een stijging van 12.874 of 6,1% meer dan het jaar voordien. Deze stijging is voor een deel het gevolg van de tragere uitschrijving van uitzendkrachten. Rekening houdend met de methodiek die vorig jaar toegepast werd, zakt het standcijfer tot 219.211. Op dit moment is 7,59% van de Vlaamse beroepsbevolking werkzoekend.

Sinds begin dit jaar worden uitzendkrachten pas weggelaten uit de werkzoekendenstatistieken wanneer ze minimum 10 dagen gewerkt hebben. Die tragere uitschrijving zorgt dus maandelijks voor hogere cijfers, waardoor de jaar op jaar vergelijking enigszins scheefgetrokken wordt. Het effect van de tragere uitschrijving manifesteert zich het meest uitgesproken bij jongeren, door hun oververtegenwoordiging in de uitzendsector.

De vertraging van de economie tekent zich vooral af in de oplopende conjunctuurgevoelige kortdurige werkloosheid (+9,8%) en jeugdwerkloosheid (+11,1%).

De evolutie van de cijfers verschilt dus ook naar leeftijd. De jeugdwerkloosheid stijgt met 11,1% als gevolg van de economische terugval en de tragere uitschrijving voor uitzendkrachten. Vorige maand was er nog een daling doordat de jongeren die zich op voorhand inschreven als werkzoekende – de zogenaamde campusinschrijvingen – in 2012 op 1 augustus verschoven naar de BIT-categorie, in 2011 was dat in juli.

De werkzoekende 50-plussers laten evenwel opnieuw een daling van -1,7% optekenen. “We hebben de leeftijdsgrens voor de Sluitende Aanpak recent verhoogd naar 58 jaar,” zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. “In de tranche van 50 tot 55 jaar daalt de werkloosheid met 4,6%. We zien dus dat onze aanpak voor de doelgroep tot 55 werkt. Voor de leeftijdsgroep 55 tot 60 jaar loopt de werkloosheid nu  met 0,6% terug. Met onze recente uitbreiding naar 58 jaar hopen we ook daar de positieve trend te verstevigen.”

Bekijk ook het werkloosheidsbericht of raadpleeg de werkloosheidsstatistieken in Arvastat.

Meer informatie: 

Tine Stukkens
Woordvoerder van minister Philippe Muyters
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport
02 552 67 35 -  0498 36 37 85

 

Anneke Ernon
woordvoerder VDAB
Tel: 02 506 12 34.