U bent hier

De werkloosheidscijfers van augustus 2013

Vlaanderen telt eind augustus 241.292 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 16.967 of 7,6% meer dan vorig jaar. In juli was het hogere groeiritme (10,1%) vertekend door de snellere opname in de werkzoekendencijfers van de schoolverlaters die zich op voorhand inschreven als werkzoekende. De vertekening beperkte zich tot de maand juli.

De mannelijke werkloosheid stijgt met 9,6%, de vrouwelijke met 5,4% en bevestigt daarmee de trend van de voorgaande maanden. Het banenverlies in de industrie door de crisis vertaalt zich in een snellere toename van de mannelijke werkloosheid. De tertiaire en quartaire sectoren waarin vaker vrouwen zijn tewerkgesteld, zijn minder conjunctuurgevoelig. Het aandeel van de mannen komt nu uit op 52,2%, voor de crisis waren de mannen nog steevast in de minderheid.

De werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag vormen met 71,9% de grootste groep binnen de NWWZ. Op jaarbasis noteren de WZUA’s 8,6% hoger.

Juli en augustus zijn de maanden waarin de nieuwe schoolverlaters zich inschrijven als jongere in beroepsinschakelingstijd (BIT). Het aantal BIT-jongeren piekt dan ook in deze maanden. Opvallend is dat het aantal BIT-jongeren dit jaar licht lager uitvalt (-0,4%).

Bekijk ook het werkloosheidsbericht of raadpleeg de werkloosheidsstatistieken in Arvastat.

Meer informatie: 

Bartelijne van den Boogert
woordvoerder VDAB
Tel: 0499 54 16 77