U bent hier

De werkloosheidscijfers van augustus 2017

Eind augustus telt Vlaanderen 227.882 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 13.740 of 5,7% minder dan vorig jaar. Deze dalende trend houdt ondertussen reeds twee jaar lang aan. 

De werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA) staan voor 66,4% van de Vlaamse arbeidsreserve, de jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) voor 10%. Samen vormen zij meer dan drie kwart van de Vlaamse werkzoekenden. De ‘vrij ingeschreven werkzoekenden’ en de verzamelgroepgoep ‘Andere’ tekenen voor respectievelijk 13,2% en 10,4% van de Vlaamse arbeidsreserve.

Op jaarbasis dalen zowel de WZUA’s (-7,8%), de BIT-jongeren (-7,3%) als de vrij ingeschreven werkzoekenden (-6,5%). Tegen de trend in klokt de groep ‘Andere’ (+14,8%) hoger af. Erkende vluchtelingen met een leefloon die zich registreren als werkzoekende worden bij deze groep geteld.

54,5% van de werkzoekenden is minder dan een jaar werkzoekend, 16,6% tussen 1 à 2 jaar en 29% langer dan twee jaar.

De allochtone werkloosheid krimpt voor de derde maand op rij (-1,1%).

De werkloosheid in Limburg (-11,1%) daalt sneller dan in de rest van Vlaanderen.

Links:
·  Werkloosheidsberichten: http://vdab.be/trends/berichten/
·  Arvastat: http://arvastat.vdab.be
 

Meer informatie: 

Shaireen Aftab
woordvoerder VDAB
Tel: 02 506 12 34
Gsm: 0486 95 14 49