U bent hier

De werkloosheidscijfers van augustus 2018

Eind augustus telt Vlaanderen 207.285 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 20.597 of 9% minder dan in augustus vorig jaar. De Vlaamse werkloosheid daalt ondertussen ononderbroken sinds augustus 2015, bovendien trekt het dalingsritme aan. 

De werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA) staan voor 65,2% van de Vlaamse arbeidsreserve, de jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) voor 9,4%  en de vrij ingeschreven werkzoekenden voor 13,6%. Deze drie groepen dalen met respectievelijk 10,6%, 14,1% en 6,6%. De groep ‘Andere’ noteert daarentegen hoger (+3%). ‘Andere’ omvat o.a. de erkende vluchtelingen met een leefloon.

De werkloosheid daalt het traagst bij de 50-plussers (-4%) als gevolg van de langere beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Het opdrijvend effect van de langere beschikbaarheid concentreert zich bij de 60-plussers (+26,5%). De 50- tot 55-jarigen en de 55- tot 60-jarigen noteren daarentegen lager (-13,4%  en -11,6%).

Zowel de autochtone (-9,7%) als de allochtone werkloosheid (-7,1%) klokken lager af.  

De provinciale dalingsritmes variëren van -7,7% in Vlaams-Brabant tot -10,1% in West-Vlaanderen.

De Vlaamse werkloosheidsgraad komt uit op 6,77%.  De werkloosheidsgraad drukt de verhouding uit tussen het aantal NWWZ en de beroepsbevolking in de leeftijdstranche 18 tot 65 jaar.

Links:
·  Werkloosheidsberichten: vdab.be/trends/berichten/ 
·  Arvastat: arvastat.vdab.be 

Meer informatie: 

Nina Van den Driessche
Woordvoerder VDAB a.i.
T 02 506 12 34  
M 0471 79 11 33  
nina.vandendriessche@vdab.be