U bent hier

De werkloosheidscijfers van december 2017

De werkloosheid is vorige maand verder gedaald. Eind december telt Vlaanderen 202.766 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 12.796 of 5,9% minder dan vorig jaar.

De NWWZ omvatten de werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA), de werkzoekenden tijdens hun beroepsinschakelingstijd (BIT), de vrij ingeschrevenen en een reeks andere niet-werkende werkzoekenden. Op jaarbasis dalen zowel de WZUA’s (-7,2%), de BIT-jongeren (-11,3%) als de vrij ingeschreven werkzoekenden (-8,6%). Tegen de trend in klokt de groep ‘Andere’ (+10%) hoger af. ‘Andere’ omvat o.a. de erkende vluchtelingen met een leefloon.

Alle leeftijdscategorieën noteren lager. De sterkste daling is er bij de jongeren (-9,1%), gevolgd door de middenleeftijdsgroep (-7,2%). De afname bij de 50-plussers (-1,3%) verloopt trager doordat oudere werkzoekenden langer beschikbaar moeten blijven. Het aantal werkzoekende 60-plussers stijgt daardoor op jaarbasis met 39,3%. De 50- tot 55-jarigen (-11,3%) en de 55- tot 60-jarigen (-8,3%) volgen wel de globale dalende trend.

51,2% van de werkzoekenden is minder dan een jaar werkzoekend, 17% tussen 1 à 2 jaar en 31,8% langer dan twee jaar.

Door de langere beschikbaarheid en ook de activering zijn er meer werkzoekenden met een arbeidshandicap (+3,3%).

De werkloosheid daalt in alle provincies met als uitschieter Limburg (-11,6%).  

Links:
·  Werkloosheidsberichten: http://vdab.be/trends/berichten/
·  Arvastat: http://arvastat.vdab.be
 

Meer informatie: 

Shaireen Aftab
woordvoerder VDAB
Tel: 02 506 12 34
Gsm: 0486 95 14 49