U bent hier

De werkloosheidscijfers van februari 2012

Vlaanderen telt eind februari 201.920 niet-werkende werkzoekenden. Dat is een stijging met 3.440 (of 1,7%) ten opzichte van een jaar terug. 6,84% van de beroepsbevolking is werkzoekend.

De stijging van 1,7% is deels het gevolg van de economische terugval en deels van een recente bijstelling in de manier waarop startende uitzendkrachten in de statistieken worden opgenomen. De nieuwe telling stuwt het Vlaams werkzoekendencijfer 2 à 3 procentpunt hoger. Dat effect manifesteert zich het meest bij de ‘Jongeren in Beroepsinschakelingstijd’ (+11,8% op jaarbasis). Schoolverlaters zijn immers oververtegenwoordigd bij de uitzendkrachten. De toename is nog groter dan vorige maand: door de vertragende economie valt de uitzendactiviteit terug en zijn er minder jongeren die een uitzendbaan vinden.

Dat jongeren het momenteel moeilijker hebben op de arbeidsmarkt weerspiegelt zich ook in de jeugdwerkloosheid, die deze maand stijgt met 5,8%, ten opzichte van 2,1% vorige maand. Jongeren die op zoek zijn naar een vaak eerste baan, voelen als een van de eersten de effecten van een economische terugval. Wanneer de economie opnieuw aantrekt, zijn zij het ook die vaak als eerste opnieuw aan de slag kunnen.

De werkzoekende 50-plussers noteren met -2,1% nog steeds lager dan een jaar geleden. “Opvallend is dat vooral de leeftijdscategorie 50 tot 55 jaar goed scoort met een daling van -6,9% ten opzichte van een jaar geleden. De Vlaamse arbeidsmarkt heeft vandaag en morgen elk talent broodnodig om onze welvaart op peil te kunnen houden”, zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters “De positieve evolutie bij de 50 tot 55-jarigen zet zich helaas niet door bij de oudste categorieën. Bij 55 tot 60-jarigen stijgt het werkloosheidscijfer met 1,1%, bij de zestigplussers is dat zelfs 23,3%. Dit toont aan dat de kersverse afspraak om de activering uit te breiden naar 58-jarigen de juiste keuze op het juiste moment is geweest.”

Bekijk ook het werkloosheidsbericht of raadpleeg de werkloosheidsstatistieken in Arvastat.

Meer informatie: 

Tinne Stukkens
Communicatiemedewerker van minister Philippe Muyters
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport
02 552 67 35 - 0498 36 37 85

Anneke Ernon
woordvoerder VDAB
Tel: 02 506 12 34.