U bent hier

De werkloosheidscijfers van januari 2012

Eind januari 2012 telt Vlaanderen 203.583 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 494 of 0,2% meer dan het jaar voordien. 6,89% van de beroepsbevolking is werkloos. Deze stijging is vooral het gevolg van een andere categorisering van uitzendkrachten.

In januari 2012 is er een lichte stijging van het aantal werkzoekenden. In december was er nog een daling jaar-op-jaar van -7.847 of -3,9%. De sprong van -3,9% in december 2011 naar +0,2% in januari 2012 is niet enkel het gevolg van de vertragende economie. “De tragere uitschrijving van startende uitzendkrachten sinds begin dit jaar stuurt het Vlaamse werkzoekendencijfer met een extra 2 à 3% hoger,” zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. “Tot vorig jaar werden werkzoekenden die als uitzendkracht aan de slag gingen onmiddellijk uitgeschreven, nu verdwijnen ze pas uit de werkzoekendencijfers wanneer ze op de laatste dag van de maand minstens 10 dagen als uitzendkracht gewerkt hebben. De vroegere beslissingsregel focuste op de start als uitzendkracht (één dag), de nieuwe regel benadrukt meer de tewerkstelling als uitzendkracht door het opleggen van een minimale duur (tien dagen). Onvermijdelijk tekent deze strengere definitie zich af in het Vlaamse werkzoekendencijfer: het wordt daardoor met een 5.000 à 7.000 eenheden omhoog gestuurd.”

Een tweede aanpassing volgt uit de nieuwe regeling voor schoolverlaters: de notie ‘Jongeren in wachttijd’ verdwijnt en wordt vervangen door ‘Beroepsinschakelingstijd’. Deze duurt 1 jaar. Daardoor zullen de meeste werkzoekende schoolverlaters langer moeten wachten op hun eerste uitkering en verschuiven ze dus later naar de categorie ‘werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag’.

De evolutie verschilt naar leeftijd. De jeugdwerkloosheid stijgt op jaarbasis in januari met 2,1%. Vorige maand was er nog een daling jaar-op-jaar van 4,7%. Deze snelle omslag is het gevolg van de tragere uitschrijving van startende uitzendkrachten maar ook van de conjunctuurvertraging. De jongeren zijn immers oververtegenwoordigd bij de startende uitzendkrachten en bovendien voelen jongeren die op zoek zijn naar een (eerste) baan als eerste de effecten van een economische terugval. De middenleeftijdsgroep noteert licht hoger dan een jaar geleden (+0,6%); en de werkzoekende 50-plussers registreren een daling op jaarbasis met -1,8%. Opvallend is dat de leeftijdstranche 50 tot 55 het goed doet met een daling op jaarbasis van -6,5%. De oudste leeftijdsgroepen noteren daarentegen hoger (55 tot 60 jaar +1,6%, zestig-plussers +18,3%). Het aandeel van de 50-plussers komt uit op 25,7%.

De kortdurige werkloosheid reageert zoals steeds uitgesproken op de conjunctuur en verdisconteert ook de wijzinging in de uitschrijving van startende uitzendkrachten. In januari stijgt de kortdurige werkloosheid (< 1 jaar) op jaarbasis met 2,7%. De groep die één tot twee jaar werkzoekend is, krimpt met 6,5% en de zeer langdurig werkzoekenden -langer dan twee jaar werkloos- zakt met 0,5%.

Bekijk ook het werkloosheidsbericht of raadpleeg de werkloosheidsstatistieken in Arvastat.

Meer informatie: 

Tinne Stukkens
Communicatiemedewerker van minister Philippe Muyters
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport
02 552 67 35 - 0498 36 37 85

Anneke Ernon
woordvoerder VDAB
Tel: 02 506 12 34.