U bent hier

De werkloosheidscijfers van januari 2016

Vlaanderen telt eind januari 232.931 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 6.636 of 2,8% minder dan vorig jaar. Tot de NWWZ behoren de werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA), de jongeren tijdens hun beroepsinschakelingstijd (BIT), de vrij ingeschrevenen en een reeks andere niet-werkende werkzoekenden. De WZUA’s vormen met 72% van de NWWZ, de grootste groep.
De werkzoekenden met een uitkering (WZUA) dalen met 5,2%. Opmerkelijk is de afname bij de jongeren in beroepsschakelingstijd (-11,9%). Betere arbeidsmarktperspectieven maar ook administratieve redenen - de strengere diploma-eis voor min-21-jarigen en de leeftijdsgrens van 25 jaar om een beroepsinschakingsuitkering aan te vragen - doen het aantal BIT-jongeren krimpen.

De jeugdwerkloosheid (-1,6%) en de werkloosheid bij de middenleeftijdsgroep (-4,9%) krimpen. De 50-plussers zijn met meer (+0,7%) door de langere beschikbaarheid. Het aantal werkzoekende 60-plussers stijgt met 116% van 4.378 vorig jaar naar 9.458 nu.
In Limburg daalt de werkloosheid op jaarbasis met 8,7%. Op 31 december 2014 sloot Ford Genk definitief zijn deuren. De ex-werknemers van Ford en van de toeleveranciers verschenen vanaf januari 2015 in de werkzoekendencijfers. Veel ex-werknemers worden nu – een jaar later – niet meer geteld als werkzoekende omdat ze terug aan het werk zijn of niet langer meer moeten ingeschreven zijn als werkzoekende.

Links:

Werkloosheidsberichten: https://www.vdab.be/trends/berichten
Arvastat: https://arvastat.vdab.be

Meer informatie: 

https://www.vdab.be/trends/berichten

Shaireen Aftab
woordvoerder VDAB
Tel: 02 506 12 34
Gsm: 0486 95 14 49