U bent hier

De werkloosheidscijfers van januari 2018

Eind januari telt Vlaanderen 209.027 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 13.228 of 6% minder dan vorig jaar. De Vlaamse werkloosheid krimpt sinds augustus 2015.

Op jaarbasis dalen de werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA) met 7,4%,  de jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) met 9,6% en de vrij ingeschrevenen met 7,5%. Tegen de trend in klokt de groep ‘Andere’ (+8,5%) hoger af. ‘Andere’ omvat o.a. de erkende vluchtelingen met een leefloon.

Alle leeftijdscategorieën noteren lager. De sterkste daling is er bij de jongeren (-8,9%), gevolgd door de middenleeftijdsgroep (-7,7%). De afname bij de 50-plussers (-0,5%) is kleiner. Als gevolg van de langere beschikbaarheid stijgen de werkzoekende 60-plussers met 40%. De langere beschikbaarheid tekent zich ook af in de evolutie van de werkzoekenden met een arbeidshandicap (+3,9%).

Zowel de autochtone (-6,8 %) als de allochtone werkloosheid (- 3,9%) daalt. Allochtone werkzoekenden hebben een huidige of vorige nationaliteit van buiten de EU-27 of de EVA-landen.

51,8% van de werkzoekenden is kortdurig werkzoekend, dit is minder dan een jaar werkzoekend.

In alle provincies krimpt de werkloosheid, net als vorige maanden het meest in Limburg (-10,7%).
 
6,83% van de beroepsbevolking is werkloos. De mannelijke werkloosheidsgraad bedraagt 6,93%, de vrouwelijke 6,73%.

Links:
·  Werkloosheidsberichten: http://vdab.be/trends/berichten/
·  Arvastat: http://arvastat.vdab.be
 

Meer informatie: 

Shaireen Aftab
Woordvoerder VDAB
shaireen.aftab@vdab.be
02 506 12 34
0486 95 14 49