U bent hier

De werkloosheidscijfers van juli 2012

Vlaanderen telt 214.419 werkzoekenden. Dat zijn er 2.895 of 1,4% meer dan vorig jaar.

De vergelijking op jaarbasis is echter beinvloed door de tragere uitschrijving van uitzendkrachten sinds dit jaar. De berekening van het Vlaamse werkzoekendencijfer van juni 2012 volgens de methode van vorig jaar laat het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) zakken van 214.419 tot 213.550.

Als gevolg van de verlenging van de wachttijd/beroepsinschakelingstijd (BIT) voor schoolverlaters tot één jaar omvatten de BIT-jongeren naast schoolverlaters die in 2012 afstudeerden ook nog schoolverlaters die in 2011 afstudeerden maar zich pas na 1 augustus 2011 inschreven als werkzoekende, bijvoorbeeld na de tweede zittijd. Hun beroepsinschakelingstijd van één jaar loopt nog. Normaliter zou door de langere beroepsinschakelingstijd het aantal BITjongeren moeten stijgen. De stijging blijft echter uit omdat de jongeren die zich op voorhand inschreven als werkzoekende – de zogenaamde campusinschrijvingen – dit jaar op 1 augustus verschuiven naar de BITcategorie en vanaf dan geteld worden als werkzoekende. Vorig jaar verschenen zij wel in het werkzoekendencijfer van juli.

Bekijk ook het werkloosheidsbericht of raadpleeg de werkloosheidsstatistieken in Arvastat.

Meer informatie: 

Thomas Pollet
Woordvoerder van minister Philippe Muyters
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport
02 552 67 07 - 0474 69 56 08

Anneke Ernon
woordvoerder VDAB
Tel: 02 506 12 34.