U bent hier

De werkloosheidscijfers van juni 2012

Eind juni telt Vlaanderen 189.422 werkzoekenden, een stijging van 6.912 of 3,8% meer dan het jaar voordien. Deze stijging is voor bijna de helft het gevolg van de tragere uitschrijving van uitzendkrachten. Rekening houdend met de methodiek die vorig jaar toegepast werd, zakt het standcijfer tot 185.459. Dat is 1,6% hoger ten opzichte van juni 2011. Op dit moment is 6,42% van de Vlaamse beroepsbevolking werkzoekend.

Sinds begin dit jaar worden uitzendkrachten pas weggelaten uit de werkzoekendenstatistieken wanneer ze minimum 10 dagen gewerkt hebben. Die tragere uitschrijving zorgt dus maandelijks voor hogere cijfers, waardoor de jaar op jaar vergelijking enigszins scheefgetrokken wordt. Het effect van de tragere uitschrijving manifesteert zich het meest uitgesproken bij jongeren, door hun oververtegenwoordiging in de uitzendsector.

Vlaanderen telt 50.128 allochtone werkzoekenden of 26,5% van de geregistreerde arbeidsreserve. De allochtone werkloosheid stijgt op jaarbasis met 10,2%, terwijl de autochtone werkloosheid stijgt met 1,7%. De zwakke arbeidsmarktpositie, de historisch hoge migratie en de afwikkeling van de regularisatiecampagne van 2009 hebben hun gevolgen voor deze cijfers. Ook de verplichting sinds 12 januari 2010 om asielzoekers in procedure na een wachttijd van 6 maanden recht te geven om te werken, en zich dus ook in te schrijven als werkzoekende tijdens hun procedure, tekent zich af.

De evolutie van de cijfers verschilt ook naar leeftijd. De jeugdwerkloosheid stijgt met 7,2% als gevolg van de economische terugval en de tragere uitschrijving voor uitzendkrachten. De werkzoekende 50-plussers laten evenwel opnieuw een daling van -2,6% optekenen. “We hebben de leeftijdsgrens voor de Sluitende Aanpak recent verhoogd naar 58 jaar, “ zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. “In de tranche van 50 tot 55 jaar daalt de werkloosheid met 6,3%. We zien dus dat onze aanpak voor de doelgroep tot 55 werkt. Voor de leeftijdsgroep 55 tot 60 jaar loopt de werkloosheid nu  met 0,6% terug. Met onze recente uitbreiding naar 58 jaar hopen we ook daar de positieve trend te verstevigen.”

Bekijk ook het werkloosheidsbericht of raadpleeg de werkloosheidsstatistieken in Arvastat.

Meer informatie: 

Thomas Pollet
Woordvoerder van minister Philippe Muyters
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport
02 552 67 07 - 0474 69 56 08

Anneke Ernon
woordvoerder VDAB
Tel: 02 506 12 34.